Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 19/2010 /
red. naukowy Zając, Czesław

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany poczucia satysfakcji życiowej Wielkopolan
author Cichocki, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania opinii pracowników w służbie marketingu
author Szostek, Dawid.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Osobowość : stres a zdrowie /  
author Ogińska-Bulik, Nina.

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia w zarządzaniu : dydaktyka, badania, sukcesy /  
red. naukowa Skłodowski, Henryk.

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2009 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje interpersonalne w przedsiębiorstwach w dobie
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6 (713) czerwiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola optymizmu i inteligencji emocjonalnej w
author Czerw, Agnieszka

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zachowań konsumenckich
author Falkowski, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [I] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obiektywne i subiektywne mierniki jakości opieki
author Michalak, Jacek

Series: Problemy zarządzania nr 3(33)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sfera publiczna a zadowolenie z życia /
author Chmielak, Anna.

Series: Optimum nr 4(40) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces negocjacji w sprawie pracy aspekty psychologiczne i organizacyjne 
author Kowalczyk, Elżbieta.

Publication year: 2011 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Satysfakcja właścicieli przedsiębiorstw z
author Sołoma, Andrzej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1 (708) styczeń 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca a satysfakcja z życia matek /
author Michoń, Piotr.

Series: Praca w perspektywie humanistycznej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 120 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Satysfakcja klientów - wybrane aspekty modelowania i
author Matusiak, Jacek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia konsumenta i reklamy /
Autor Jachnis, Anna

Publication year: 1998 Call number: [11.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia konsumenta : Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich 
author Jachnis, Anna

Publication year: 2007 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej
author Gromkowska-Melosik, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przepływ : psychologia optymalnego doświadczenia 
author Csikszentmihalai, Mihaly

Publication year: 2005 Call number: [01.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(41) / 2014 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cena jako determinanta wybranych (projakościowych) relacji organizacji usługowej z klientem /
author Ząbek, Janusz.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Satysfakcja jako miara orientacji na klienta organizacji usługowej /
author Ząbek, Janusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaangażowanie w pracę dla funkcjonowania przedsiębiorstwa /
author Kulikowski, Konrad.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z głową w chmurach /
author Pełech, Krzysztof

Series: Controlling i Zarządzanie 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Każdy uczeń zasługuje na mistrza : W poszukiwaniu satysfakcji z pracy pedagogicznej / 
author Hofman, Zdzisław

Series: Edukacja i Dialog 05-06/2016 284/285 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Indywidualne cechy pracowników a satysfakcja ze świadczeń pozapłacowych /
author Kulikowski, Konrad.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzenie i Marketing : kwartalnik / 
 

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Series: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis, z. 17, nr 2/2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 4 (964) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 4 (964) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Osobowość : stres a zdrowie /  
author Ogińska-Bulik, Nina.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Metoda servqual w badaniu jakości usług ubezpieczeń majątkowych /
author Przybytniowski, Jarosław Wenancjusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: