Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy /  
red. naukowy Hopej, Marian.

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 94 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Muzułmańska Barbie- między religią a komercją
author Górak-Sosnowska, Katarzyna

Series: Marketing i Rynek nr 8/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia własnościowe w polskim przemyśle
author Lis, Andrzej.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1 (708) styczeń 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty zarządzania własnością intelektualną
author Rybiński, Janusz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (735) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego
red. naukowa Gąsowska, Magdalena K.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komercjalizacja wyników badań naukowyc jak to 
author Kirov, Nikolay

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne koncepcje i metody zarządzania
author Zimniewicz Kazimierz

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regiony periodycznej komunikacji medialnej : studium prasoznawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej 
author Jachimowski, Marek

Publication year: 2006 Call number: [02.E] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw : Cz. 1 
author Dębski, Stanisław

Publication year: 1999 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odmiany dyskursu : Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku 
author Kloch, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu 
author Grabowski, Jan

Publication year: 2008 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo gospodarcze publiczne
author Piątek, Stanisław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy : aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne 
author Wratny, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komercjalizacja badań w naukach społeczno-humanistycznych na przykładzie dyskursu wokół społeczeństwa konsumpcyjnego /
author Pieszak, Eryk.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 50, nr 5 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy transferu wiedzy do praktyki gospodarczej /
Red. Wolska, Grażyna

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komercjalizacja wiedzy i technologii : determinanty i strategie / 
author Trzmielak, Dariusz M.

Publication year: 2013 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komercjalizacja innowacji : zarządzanie projektami i finansowanie /  
author Bolek, Monika.

Publication year: 2014 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach : uwarunkowania wyboru - kluczowe obszary decyzyjne / 
author Gwarda-Gruszczyńska, Edyta.

Publication year: 2013 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komercjalizacja nowych produktów /
author Kaczmarska, Bożena.

Publication year: 2014 Call number: [22.A] Series: Skrypty 461 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość zorganizowana : startupy, inwestorzy, pieniądze / 
author Skuza, Arkadiusz.

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Series: Onepress Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach : uwarunkowania wyboru - kluczowe obszary decyzyjne / 
author Gwarda-Gruszczyńska, Edyta.

Publication year: 2013 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Publiczne prawo gospodarcze /
author Snażyk, Zofia.

Publication year: 2015 Call number: [346] Series: Wykłady Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publiczne prawo gospodarcze /
author Snażyk, Zofia.

Publication year: 2015 Call number: [03.B] Series: Wykłady Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja i Zarządzanie : podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji : badania empiryczne, studia przypadków : organizowanie i kierowanie - aspekty teoretyczne / 
 

Publication year: 2016 Call number: [10.A] Series: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 97 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Główni aktorzy uczestniczący w transferze technologii towarzyszącym komercjalizacji wiedzą /
author Marszałek, Anna.

Series: Marketing i Rynek nr 3 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza komercjalizacji wyników badań naukowych, wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły wyższe w Polsce - wybrane aspekty /
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Handel wewnętrzny nr 4(363)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dyfuzja innowacji : następstwo komercjalizacji nowych technologii /  
author Gwarda-Gruszczyńska, Edyta.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

KETs Diffusion and Influence on Companies' Innovativeness and Competitiveness / Edyta Gwarda-Gruszczyńska, Bogusława Dobrowolska. 
author Gwarda-Gruszczyńska, Edyta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej /
 

Publication year: 2013 Series: Psychologia i Pedagogika, 0083-4254 ; Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Problemy komercjalizacji innowacyjnych towarów i usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Unii Europejskiej /
author Baruk, Jerzy.

Series: Marketing i Rynek nr 1/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy komercjalizacji innowacyjnych towarów i usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Unii Europejskiej /
author Baruk, Jerzy.

Series: Marketing i Rynek nr 1 / 2018 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym : Między dyferencjacją a pragmatyzmem /  
 

Publication year: 2017 Call number: [330.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 501 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: