Wdrażanie motywacyjnych systemów controllingu
author Fijałkowska, Dorota

Series: Refleksje społeczno-gospodarcze Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy motywacji top-menedżerów jako akcelerator
author Masiukiewicz, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaangażowanie pracowników sposoby oceny i motywowania 
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2012 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Od umowy po realizację zamówienia przewodnik szefa projektu 
author Ward, Garth

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywy pracownicze jako jeden z podstawowych
author Kania, Sylwester Marek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania w organizacji /
red. naukowa Zawadzka, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [I] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwiązania w zakresie czasu pracy jako narzędzie
author Gołembski, Marcin

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (66)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania w organizacji
red. naukowa Zawadzka, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Komandosi w białych kołnierzykach metody zarządzania stosowane przez najlepszych 
author Szczepanik, Rafał

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia menedżerska
author Png, Ivan

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działanie współczesnych przedsiębiorstw : determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe.  Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 12/2011 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce /  
Autor. Sierpińska, Maria.

Publication year: 2003 Call number: [Podręcznik] Available: (32); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywny nadzór korporacyjny : teoria i praktyka / 
author Rudolf, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji
red. naukowa Banaszak, Sławomir

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa / 
red. Sierpińska, Maria.

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka /  
author Woźniak, Jacek.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zaangażowanie pracowników sposoby oceny i motywowania / 
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2012 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Personel w organizacjach zhierarchizowanych /
author Ściborek, Zbigniew.

Publication year: 2012 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka /  
author Woźniak, Jacek.

Publication year: 2012 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywatory pozapłacowe : czyli droga do nowej jakości pracowników przedsiębiorstwa i administracja publiczna / 
author Lenik, Piotr.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Elementy nauki o przedsiębiorstwie
author Marek, Stanisław.

Publication year: 2001 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Troska o satysfakcję pracowników : nowy paradygmat czy nowy pragmatyzm?. 
author Juchnowicz, Marta.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (92-93) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Personel w organizacjach zhierarchizowanych /
author Ścibiorek, Zbigniew.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie /
Red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 915 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywatory pozapłacowe : czyli droga do nowej jakości pracowników przedsiębiorstwa i administracja publiczna / 
author Lenik, Piotr.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Możliwości motywowania klientów wewnętrznych banków (w świetle wyników badań) /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 594 Ekonomiczne Problemy Usług nr 54 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników : psychologiczno-organizacyjne doradztwo dla firm /  
author Daniecki, Wojciech.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Motywowanie w organizacjach publicznych /
author Ściborek, Zbigniew.

Publication year: 2014 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie motywacją pracowników /
author Kozłowski, Waldemar.

Publication year: 2012 Series: HR Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model skutecznego systemu motywacyjnego w MSP /
author Wziątek-Staśko, Anna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zakupami : poradnik / 
 

Publication year: 2014 Call number: [339.13] [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność pracownika jako kluczowy czynnik systemu motywacyjnego w zakładach ubezpieczeń /
author Grzebieniak, Andrzej.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd motywatorów stosowanych w podlaskich przedsiębiorstwach budowlanych /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie systemów premiowych /
author Manikowski, Robert.

Publication year: 2016 Call number: [331.2] Series: HR Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia menedżerów a cele ekonomiczne spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie /
author Kopycińska, Danuta.

Series: Gospodarka Narodowa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia menedżerów a cele ekonomiczne spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie /
author Kopycińska, Danuta.

Series: Gospodarka Narodowa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zakupami : poradnik / 
 

Publication year: 2014 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników : psychologiczno-organizacyjne doradztwo dla firm /  
author Daniecki, Wojciech.

Publication year: 2014 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

HR Business partner : rola, filary perspektywy / 
 

Publication year: 2018 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: