Społeczno-gospodarcze aspekty kreowania rozwoju lokalnego /
red. Filipiak, Beata

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public relations miast i regionów
red. naukowa Duda, Aneta

Publication year: 2010 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie /
author Kornak, Aleksander Stefan.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marki obszarów turystycznych jako instrument stymulowania rozwoju turystyki w Polsce /
author Dębski, Maciej

Series: Marketing i Rynek nr 5/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej /
red. Rapacz, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jako czynnik kształtowania tożsamości regionalnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego : opracowanie diagnostyczne / 
author Głąbiński, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jachtem po Zalewie Szczecińskim : przewodnik dla żeglarzy i turystów wodnych / 
author Hermach, Marek

Publication year: 1994 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie /
author Kornak, Aleksander Stefan

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym /
red. naukowy Gołembski, Grzegorz.

Publication year: 2002 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka na obszarach wiejskich : LGD Dolina Wełny : strategia rozwoju /  
author Machnik, Aleksandra.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki /
red. naukowa Nowak, Ewa.

Publication year: 2003 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy /
author Kosmaczewska, Joanna.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Strategia rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim /
author Śniadek, Joanna.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne /
red. Śledzińska, Jolanta.

Publication year: 2011 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne szlaki tematyczne : idea, potencjał, organizacja /  
author Mikos von Rohrscheidt, Armin.

Publication year: 2010 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji /
red. naukowy Gołembski, Grzegorz.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne /  
red. Nowakowska, Anna.

Publication year: 2006 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich : praca zbiorowa /  
red. naukowa Sikorska-Wolak, Izabella.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy /
author Kosmaczewska, Joanna.

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing turystyczny regionu
author Kuśmierski, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej : Zbiór materiałów pokonferencyjnych Gdańsk, 14-15 września 2006 
 

Publication year: 2006 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie rozwoju turystyki w regionie
author Meyer, Beata

Publication year: 2009 Call number: [15.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie
author Dzieńdziura, Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tourism planning and policy
author Dredge, Dianne

Publication year: 2007 Call number: [A/15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie
author Boruszczak, Mirosław

Publication year: 2011 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokalnych : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy : tom 1 
author Maik, Wiesław

Publication year: 2004 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju turystyki w skali regionalnej : studium przypadku Wielkopolski / 
author Zajadacz, Alina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 63, nr 6, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena oddziaływania samorządu na rozwój funkcji turystycznej Poznania : etap budowy strategii / 
author Gołembski, Grzegorz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 63, nr 6, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne /
red. Śledzińska, Jolanta.

Publication year: 2011 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie rozwoju turystyki w regionie /
 

Publication year: 2009 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kulturowe konteksty pielgrzymowania i rozwoju turystyki religijnej : przykład regionu częstochowskiego / 
author Pabian, Barbara

Publication year: 2016 Call number: [15.C] Series: Praca Naukowa - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inteligentne specjalizacje w turystyce polskich regionów /
author Bęczkowska, Monika.

Series: Turystyka i rekreacja w przestrzeni miast i regionów Studia Periegetica nr 2(12) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie rozwoju turystyki w regionie /
 

Publication year: 2009 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne problemy turystyki Nr 1 (33) : Trendy we współczesnym ruchu turystycznym / 
Redaktor Meyer, Beata

Publication year: 2016 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka w regionalnych dokumentach strategicznych województwa wielkopolskiego /
author Kasprzak, Krzysztof.

Series: Studia Periegetica Społeczno-kulturowy kontekst rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach nr 2 (22)/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne lasów miejskich w Szczecinie /
author Słowiak, Jarosław

Series: Studia Periegetica Społeczno-kulturowy kontekst rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach nr 2 (22)/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: