Inwestycje w wino jako przykład inwestycji alternatywnych /
author Marcinkowska, Monika.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 30/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestowanie instrumenty klasyczne i alternatywne 
red. naukowa Adamska, Agata

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / (do 2014 r. Kurier Finansowy) 
 

Publication year: 2006 Call number: [Dostęp w Czytelni] [Dostęp w alebank.pl] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w Irlandii /
author Sokołowska, Ewelina.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Kopiński, Adam

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki inwestycji alternatywnych
author Mikita, Małgorzata.

Publication year: 2009 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami upowszechnianie i transfer wyników badań Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje alternatywne
red. Pruchnicka-Grabias, Izabela

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje alternatywne pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym 
author Jagielnicki, Adam

Publication year: 2011 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w wybrane zagadnienia 
 

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastruktura finansowa jako czynnik rozwoju
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2009 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość inwestycyjna
red. Szelągowska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stabilność systemu finansowego : instytucje, instrumenty, uwarunkowania /  
red. Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [336] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Produkty strukturyzowane jako alternatywy inwestycyjne w warunkach kryzysu.
author Pawłowski, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań / Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka /
author Zawadka, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stabilność systemu finansowego : instytucje, instrumenty, uwarunkowania /  
red. Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka /
author Zawadka, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki inwestycji alternatywnych
author Mikita, Małgorzata.

Publication year: 2009 Call number: [08.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych
author Sokołowska, Ewelina.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych /
author Sokołowska, Ewelina.

Publication year: 2010 Call number: [08.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje alternatywne : pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym 
author Jagielnicki, Adam

Publication year: 2011 Call number: [08.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rynku finansowych usług inwestycyjnych dla klienta indywidualnego w Polsce : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 30 rok 2010 
author Szambelańczyk, Jan.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych /
author Hadaś-Dyduch, Monika.

Publication year: 2014 Series: Praca Naukowa Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a rynek polski /  
 

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 371 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki inwestycji alternatywnych /
author Mikita, Małgorzata.

Publication year: 2014 Call number: [08.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza struktury kosztów i ich wpływu na wynik osięgnięty z inwestycji w metale szlachetne w okresie 2007-2011 /
author Walczak, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego nr 2(40) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne uwarunkowania organizacyjne i infrastrukturalne funkcjonowania stajni jako elementu "biznesu końskiego " /
author Wincewicz-Bosy, Marta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego nr 2(40) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełdowe produkty strukturyzowane : perspektywy rozwoju rynku w świetle badań nad kondycją finansową gospodarstw domowych w Polsce /  
author Walczak, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność wprowadzenia do portfela wybranych certyfikatów strukturyzowanych typu tracker /
author Walczak, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34) / 2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wine banking /
author Kamiński, Michał.

Publication year: 2014 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje w internecie : bitcoin i inne kryptowaluty / 
author Kądziołka, Kinga.

Publication year: 2016 Call number: [336.74] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rynek inwestycji alternatywnych : od inwestowania w metale i kamienie szlachetne do numizmatyki, skrypofilistyki i falerystyki / 
author Borowski, Krzysztof

Publication year: 2016 Call number: [330.322] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Inwestowanie : instrumenty klasyczne i alternatywne / 
 

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego : wybrane zagadnienia / 
 

Publication year: 2012 Series: Platinum - CeDeWu Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Inwestycje alternatywne w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych /
author Kurach, Radosław.

Series: Optimum nr 1(67) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje alternatywne : problem definiowania oraz ich znaczenie w czasach kryzysu /  
author Banasik, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia nr 18 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje alternatywne : fundusze hedgingowe, nieruchomości, venture capital i private equity, fuzje i wykupy, rynki kolekcjonerskie, produkty strukturyzowane / 
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Czynniki wzrostu i wyzwania "private banking" /
author Woźniewska, Grażyna.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych /
author Sokołowska, Ewelina.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: