Instytucje wsparcia społecznego skrypt dla studentów 
author Smykowska, Dorota

Publication year: 2007 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej /
red. naukowa Kantowicz, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA
author Pierzchała, Kazimierz

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje wsparcia społecznego : Skrypt dla studentów 
author Smykowska, Dorota

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profesjonalny mediator : zostań nim : poradnik metodyczny 
author Lewicka, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji
author Kozaczuk, Franciszek

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyt Naukowy : wokół problematyki upośledzenia i wsparcia społecznego : nr 16/2007 : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 
author Czerkawski, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia patologii społecznej i resocjalizacji
author Czerkawski, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Programu Top 15 : nr 4 
 

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do socjologii
author Szacka, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Terapia w resocjalizacji.
author Rejzner, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy 
author Kawula, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń
author Bartkowicz, Zdzisław.

Publication year: 2012 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do socjologii
author Szacka, Barbara

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (26); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu 
author Borkowski, Jan

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży : skrypt dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej 
author Urban, Bronisław

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia prawa : główne problemy i postacie / 
Red. Kojder, Andrzej.

Publication year: 2014 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych /
Red. Bębas, Sylwester.

Publication year: 2014 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja Humanistyczna : półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: nr 1 (26) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / 
author Wysocka, Ewa.

Publication year: 2013 Call number: [02.B] Series: Resocjalizacja Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / 
author Konopczyński, Marek.

Publication year: 2014 Call number: [02.B] Series: Resocjalizacja Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę działań kreujących / 
author Konopczyński, Marek.

Publication year: 2015 Call number: [01.E] Series: Pedagogika Nauce i Praktyce Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych /
author Wach, Tomasz Janusz.

Publication year: 2014 Call number: [02.B] Series: Engram Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / 
 

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / 
 

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terapia w resocjalizacji.
 

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terapia w resocjalizacji.
 

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji /
 

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki /
author Szczęsny, Wiesław Wojciech.

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawne podstawy resocjalizacji /
author Kuć, Małgorzata

Publication year: 2013 Call number: [03.0] Series: Skrypty Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji /
 

Publication year: 2013 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / 
author Ambrozik, Wiesław

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych /
author Opora, Robert

Publication year: 2015 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia penitencjarna /
Redaktor Ciosek, Mieczysław

Publication year: 2016 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność resocjalizacji skazanych w opinii studentów pedagogiki w zależności od ich orientacji kryminologicznej / Roman Bielicki. 
author Bielicki, Roman

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie /  
author Opora, Robert

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. T. 2 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć / 
 

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: