Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geneza, rozwój i upadek gorbaczowskiej pieriestrojki
author Iskra, Wiesław

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywódcy polityczni współczesnego świata mężowie stanu, demokraci i tyrani 
author Bankowicz, Marek

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwa, regiony, świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej
red. Kamińska, Katarzyna

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie powstrzymywania : analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny 
author Gaddis, John Lewis

Publication year: 2007 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najnowsza historia świata : Tom 3 : 1979-1995 
author Patek, Artur

Publication year: 2009 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niepokorna orkiestra medialna : dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1944 roku 
author Goban-Klas, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Druga smuta : zarys dziejów Rosji : 1985-2004 
author Skrzypek, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: