Systemy społeczne zarys ogólnej teorii 
author Luhmann, Niklas

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interakcjonizm symboliczny perspektywa i metoda 
author Blumer, Herbert

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zachowań ekonomicznych
author Tyszka, Tadeusz

Publication year: 1997 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie a system społeczny w koncepcji Adama Smitha /
author Scheuer, Bartosz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (1) rok 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Homo hierarchicus system kastowy i jego implikacje 
author Dumont, Louis

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O Polsce i Polakach prace rozproszone 1958-1989 
author Nowak, Stefan

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model systemu społecznego a problemy zarządzania
author Chudoba, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stratyfikacja a system społeczny w Polsce
author Domański, Henryk

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jeden naród, dwie kultury /
author Himmelfarb, Gertrude.

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy,radia,telewizji i Internetu 
author Goban-Klas, Tomasz

Publication year: 2005 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys teorii polityki dla studentów nauk politycznych : Nowa edycja 
author Szostak, Władysław

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ogólna teoria komunikacji : Acta Universitatis Wratislaviensis : no 2974 
author Fleischer, Michael

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System społeczny
author Parsons, Talcott

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniądz w ekonomii i socjologii
author Borcuch, Artur

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu 
author Goban-Klas, Tomasz

Publication year: 1999 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy,radia,telewizji i Internetu 
author Goban-Klas, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy,radia,telewizji i Internetu 
author Goban-Klas, Tomasz

Publication year: 2005 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Interakcjonizm symboliczny : społeczny kontekst znaczeń / 
author Hałas, Elżbieta

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: