NewConnect - alternatywny system obrotu w Polsce /
author Ziarko-Siwek, Urszula

Series: Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 113 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne nr 1 (41) 2009 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 1(41) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mocna efektywność informacyjna Giełdy Papierów
author Potocki, Tomasz

Series: Ekonomia Rynek - Gospodarka -Społeczeństwo nr 23/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje na rynkach finansowych
red. naukowy Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe
author Al-Kaber, Munir.

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Alchemia finansów czyli jak zrozumieć rynek 
author Soros, George

Publication year: 1996 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a polski rynek Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe w warunkach kryzysu
red. Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Stopień integracji giełdowego rynku w Polsce z
author Bukowski, Sławomir I.

Series: Ekonomista nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych instrumenty, strategie, uczestnicy 
author Chisholm, Andrew M.

Publication year: 2011 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pierwsze dwa lata rynku NewConnect /
author Ziarko-Siwek, Urszula.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niepewność i ryzyko rynkowe inwestycji w akcje studium metodologiczno-empiryczne 
author Konarzewska, Iwona

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podział akcji jako element inwestorskiego
author Mamcarz, Katarzyna

Series: Marketing i Rynek nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji 
author Urbański, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania i preferencje inwestorów indywidualnych na rynku akcji /
author Kowalczuk, Piotr.

Series: Optimum nr 1(41) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płynność jako wyznacznik rozwoju giełdy papierów
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alchemia finansów czyli jak zrozumieć rynek 
author Soros, George

Publication year: 1996 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych : instrumenty, strategie, uczestnicy / 
author Chisholm, Andrew M.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełdowy rynek akcji a gospodarka : ujęcie funkcyjne /  
author Kasprzak-Czelej, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko rynku akcji /
author Mentel, Grzegorz.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynku akcji /
author Czerwińska, Teresa.

Series: Problemy zarządzania nr 4 (39)/2012, t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Racjonalność decyzji inwestycyjnych inwestorów indywidualnych na polskim rynku akcji /
author Kalinowski, Marcin.

Series: Problemy zarządzania nr 4 (39)/2012, t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe : implikacje i sposoby przeciwdziałania /  
author Dusza, Mirosław.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak działa giełda : poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących 
author Becket, Michael

Publication year: 2007 Call number: [08.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było
author Frank, Robert H.

Publication year: 2007 Call number: [05.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Struktura funkcjonowania rynku kapitałowego i jego rozwój w Polsce
author Al-Kaber, Munir.

Publication year: 2007 Call number: [08.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczne strategie inwestycyjne : jak osiągnąć wolność finansową 
author Thrap, Van K.

Publication year: 2006 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem : tom II 
author Reilly, Frank K.

Publication year: 2001 Call number: [08.B] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

IPO jako źródło finansowania rozwoju spółek : przygotowanie, realizacja i czynniki sukcesu pierwszej publicznej emisji akcji 
author Mikołajek-Gocejna, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy
author Pyka, Irena.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe i ubezpieczenia : nowe perspektywy instytucji i instrumentów : zeszyty naukowe 143 
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko inwestycyjne : analiza polskiego rynku akcji 
author Feder-Sempach, Ewa

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Inwestowanie na rynku akcji : jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie 
author Nawrocki, Tomasz.

Publication year: 2011 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko rynku akcji
author Mentel, Grzegorz

Publication year: 2012 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełdowy rynek akcji a gospodarka : ujęcie funkcyjne 
author Kasprzak-Czelej, Anna

Publication year: 2012 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestorski marketing-mix : instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami : Seria: Finanse 
author Mamcarz, Katarzyna

Publication year: 2012 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak działa giełda : poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących 
author Becket, Michael

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finansowe rynki kapitałowe
author Milo, Władysław

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dziesięciolecia 
author Czekaj, Jan

Publication year: 2001 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: