Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju Marketing and Logistics Determinants of 
red. naukowa Howaniec, Honorata

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy : Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie / 
red. naukowy Szołtysek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencja lub kooperacja studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków 
author Kalinowski, Sławomir.

Publication year: 2008 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy Zeszyty Naukowe Wydzdziału Zamiejscowego w 
red. naukowy Szołtysek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bez osobowości dlaczego firmy tracą swoją autentyczność i jak 
author Bhargava, Rohit

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Strategie rynkowe podmiotów gospodarczych /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Strategie przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 234 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty strategii stymulacji rynku w
author Rawski, Marek

Series: Marketing Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie marketingowe /
 

Publication year: 2012 Call number: [339.138] [Podręcznik] Available: (3); Checked out: (6); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing : strategiczna reorientacja firmy 
author Piercy, Nigel

Publication year: 2003 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych
author Pietrzak, Joanna

Publication year: 2003 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza strategiczna i kształtowanie strategii przedsiębiorstwa jednoproduktowego na przykładzie Warszawskich Zakładów Mechanicznych "PZL-WZM" w Warszawie SA /
author Chwałek, Jacek.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa na osiąganie przewagi konkurencyjnej jako nowy paradygmat zarządzania /
author Penc-Pietrzak, Ilona.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 13(13) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: