Przedsiębiorczość regionalna /
author Makieła, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia z badań nad samorządem : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 21-2008 / 
red. naukowy Wykrętowicz, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo komunalne w procesie przekształceń gospodarki samorządowej w Polsce /
author Gącarzewicz, Andrzej.

Series: Studia ekonomiczno-finansowe z działalności samorządu terytorialnego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 239 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie /
 

Publication year: 2011 Call number: [340] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania : rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Ekonomiczne problemy usług nr 22. Zeszyty Naukowe nr 501 / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aspekty makro i mikroekonomiczne Prace Naukowe AE Wrocław nr 885 
red. naukowy Orzeszko, Teresa.

Publication year: 2001 Call number: [332] Series: Aspekty makro i mikroekonomiczne Tom 17 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustrój samorządu terytorialnego
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polski samorząd gminny w procesie integracji europejskiej na tle funkcjonowania samorządów innych państw UE /
Autor. Kociubiński, Krzysztof

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego : czy demokracja potrzebuje public relations? /  
red. naukowy Urbanik, Waldemar

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustrój samorządu terytorialnego
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego / Zeszyty Naukowe nr 663. Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług nr 75. 
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problematyka funkcjonowania samorządu terytorialnego Zeszyty Naukowe 1/2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki samorządowe - wybrane zagadnienia Zeszyty Naukowe 2/2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Zeszyty Naukowe nr 437 Uniwersytetu Szczecińskiego / 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty, narzędzia i instytucje w kreowaniu rozwoju przedsiębiorczości. Nr 440/2007. Zeszyty Naukowe nr 440 Uniwersytetu Szczecińskiego 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji / Nr 532/2009 Zeszyty Naukowe nr 532 Uniwersytetu Szczecińskiego 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Nr 500/2008 / Przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa.  
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing przyszłości / Trendy, strategie, instrumenty Strategie marketingowe miast i regionów / Zeszyty Naukowe nr 709. Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług nr 23. 
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing przyszłości / Trendy, strategie, instrumenty Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych / Zeszyty Naukowe nr 710. Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług nr 24. 
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, T. 1
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne jako determinanta rozwoju jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego /
author Czyżycki, Rafał.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego Zeszyty Naukowe nr 465 Uniwersytetu Szczecińskiego 
Red. nauk. Meyer, Beata

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego / Zeszyty Naukowe nr 766 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 62 Czas na pieniądz. 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów : VIII Forum Samorządowe /  Ekonomiczne problemy usług nr 99. Zeszyty Naukowe nr 726 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów : VIII Forum Samorządowe / Ekonomiczne problemy usług nr 100. Zeszyty Naukowe nr 727. 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie
author Kryszeń, Grzegorz

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorządowe public relations
author Flis, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [11.A] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wolność - władza - samorząd : zarys myśli politycznej Francisa Liebera 
author Żmuda, Marek

Publication year: 2001 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 : część II : procedury od a do z. praktyczne aspekty 
 

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Słownik finansów samorządowych
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE : praktyczny poradnik dla Samorządów w okresie 2007-2013 : ...czyli o tym, jak pozyskać środki finansowe z różnych funduszy pomocowych, w tym ze środków unijnych 
author Tołoczko, Aleksander

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Księgowość 2008 : Teksty ustaw i rozporządzeń : wraz z indeksem rzeczowym 
author Kamińska, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa : Plansze Becka : Prawoznawstwo : Prawo konstytucyjne : Prawo administracyjne 
author Droba, Mateusz

Publication year: 2008 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynkowy kontekst zarządzania gminą
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2008 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawoznawstwo
author Łopatka, Adam

Publication year: 2000 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka lokalna : właściwości, determinanty, podmioty : Człowiek i polityka : nr 5 
author Ganowicz, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: