Dochody rozporządzalne i struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w 2005 roku /
author Roeske-Słomka, Iwona.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie budżetem przez gospodarstwa domowe aspekty teoretyczne i praktyczne 
author Świetlik, Krystyna

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydatki polskich gospodarstw domowych na zakup leków
author Skrzypczak, Zofia

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Serwicyzacja konsumpcji a zmiany wydatków na usługi
author Skrzypczak, Zofia

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak liczyć wydatki gospodarstw domowych na ochronę
author Ryć, Kazimierz

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (24) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza zmian struktury wydatków gospodarstw dmowych
author Radziukiewicz, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu na dochodową elastyczność popytu na
author Zalega, Tomasz.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności
author Podolec, Barbara

Publication year: 2000 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktury wydatków gospodarstw domowych w dochodach rozporządzalnych /
author Roeske-Słomka, Iwona.

Series: Szkice z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 22 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki wpływające na stan zdrowia mieszkańców w 28
author Próchniak, Mariusz

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (24) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydatki Polaków na leczenie a ich skłonność do
author Pajewska-Kwaśny, Renata

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w sferze konsumpcji i ich uwarunkowania w
author Kusińska, Alicja

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydatki na usługi turystyczne jako miara zamożności społeczeństwa /
author Pietranis, Edyta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (57) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Redystrybucja dochodów : kto zyskuje? kto traci? 
author Radziukeiwicz, Małgorzata Julia

Publication year: 2011 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych na tle krajów europejskich /
author Piekut, Marlena.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (40)/2013, t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany poziomu i struktury wydatków polskich gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w latach kryzysu gospodarczego /
author Skrzypczak, Zofia.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (40)/2013, t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydatki na ochronę zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu /
author Zalega, Tomasz.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (41)/2013, t. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wydatków gospodarstw domowych w Polsce na tle sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej /
author Kulesza, Michalina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne między grupami społeczno-ekonomicznymi w Polsce /
author Zwiech, Patrycja.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnice w koncepcjach zarządzania finansami gospodarstw domowych i przedsiębiorstw /
author Fatuła, Dariusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych na tle krajów UE w latach 2001-2008 /
author Błaczkowska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu nr 20 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarstwo domowe jako podmiot współczesnej bankowości /
author Grzybowska, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne zróżnicowanie wydatków gospodarstw domowych w Polsce /
author Kantor, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi w Polsce 2012 : usługi publiczne - usługi komercyjne / 
 

Publication year: 2012 Call number: [5.E] Series: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 723 Nr 96 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja dóbr i usług transportowych w różnych typach polskich gospodarstw domowych /
author Piekut, Marlena.

Series: Handel wewnętrzny nr 3(362)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydatki i trendy w konsumpcji w gospodarstwach domowych wysokodochodowych /
author Piekut, Marlena.

Series: Problemy zarządzania nr 1(58) t.2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena sytuacji finansowej osób starszych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasobności i zadłużenia /
author Świecka, Beata.

Series: Problemy zarządzania nr 2(59) t.1 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: