Dokumentacja cen transferowych jako element ograniczenia ryzyka podatkowego
author Grenda, Sylwia

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Euro w ujęciu wybranych teorii ekonomii
author Dudek, Maciej K.

Series: Ekonomista nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych
author Sudolska, Agata.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Economics of Transaction Costs a European Text 
red. Williamson, Oliver E.

Publication year: 2008 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój ekonomii kosztów transakkcyjnych a wzrost
author Hardt, Łukasz.

Series: Ekonomista nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty wyboru strategii z perspektywy teorii kosztów transakcyjnych /
author Gancarczyk, Marta.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie teorii kosztów transakcyjnych wtransakcyjnych w ekonomii rolnej /
author Czyżewski, Bazyli

Series: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 65 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejścia stosowane przy identyfikacji i pomiarze
author Plichta, Jarosław

Series: Marketing Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólna Europa Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik 
red. Brdulak, Halina

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oportunizm i próby jego ograniczania w nadzorze
author Rudolf, Stanisław

Series: Master of Business Administration nr 3 (104) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji
author Koszewski, Radosław

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publiczne koszty transakcyjne instytucji systemu
author Zbroińska, Barbara

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oportunizm w relacjach przedsiębiorstw według O.E.
author Gancarczyk, Marta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Outsourcing w procesie restrukturyzacji
author Urbanek, Piotr

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Firma we współczesnej myśli ekonomicznej studium teoretyczno-metodologiczne 
author Boehlke, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa /
red. naukowy Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Series: Rachunkowość w teorii i praktyce Tom I Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koszty ekonomiczne ryzyka systemowego na rynku finansowym /
author Karkowska, Renata.

Series: Problemy zarządzania nr 4 (39)/2012, t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa /
author Gorynia, Marian.

Series: Ekonomista nr 2/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju
author Hardt, Łukasz.

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw
author Koszewski, Radosław

Publication year: 2011 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koszty transakcyjne : skutki zmian dla przedsiębiorstw 
author Sobiecki, Roman

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia 3(24) 2013 /
red. naczelny Fiedor, Bogusław.

Publication year: 2013 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie : poradnik praktyczny 
author Maliszewski, Jacek.

Publication year: 2013 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia /
 

Publication year: 2013 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 305 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie : poradnik praktyczny / 
author Maliszewski, Jacek.

Publication year: 2013 Call number: [336.74] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji /
author Ciołek, Maciej.

Publication year: 2015 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji /
author Ciołek, Maciej.

Publication year: 2015 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Doskonalenie zarządzania organizacją : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2015 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 40 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doskonalenie zarządzania organizacją : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2015 Call number: [10.A] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 40 Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Doskonalenie zarządzania organizacją : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 40 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2015 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 405 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Industry factors in company's internationalization degree /
author Mroczek-Dąbrowska, Katarzyna

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Industry factors in company's internationalization degree /
author Mroczek-Dąbrowska, Katarzyna.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji /
author Ciołek, Maciej.

Publication year: 2015 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transaction Costs and Stochastic: Modelling / 
author Kowal, Robert

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : nowe trendy w zarządzaniu i marketingu / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 44 Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transaction Costs and Stochastic Modelling /
author Kowal, Robert.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : nowe trendy w zarządzaniu i marketingu / 
 

Publication year: 2016 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 45 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 224 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia instytucjonalna : dlaczego instytucje są ważne / 
author Staniek, Zbigniew.

Publication year: 2017 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: