Transformacje demokracji : doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy / 
redaktor Zacher, Lech W.

Publication year: 2011 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka wybrane zagadnienia i problemy 
red. Koba, Laura

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednostka a państwo na przestrzeni wieków
red. Radwanowicz-Wanczewska, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji
red. Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Homo hierarchicus system kastowy i jego implikacje 
author Dumont, Louis

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucyjny system organów państwowych
red. Gdulewicz, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne zasady równości i sprawiedliwości
author Łączkowski, Wojciech

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartości, polityka, społeczeństwo
red. naukowa Zahorska, Marta

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady wynagradzania w sporcie w kontekście idei
author Jakubowska, Honorata

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyczny wymiar wartości jednostkowo-wspólnotowych we Ethical dimension of individual-community values in 
author Polus-Rogalska, Katarzyna

Publication year: 2009 Call number: [17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce
author Klimowicz, Monika

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

(Nie)zrównane kobiety w systemie nauki Niezrównane 
author Wiśniewski, Przemysław

Publication year: 2012 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka praktyczna
author Singer, Peter

Publication year: 2003 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wolności i prawa człowieka w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
author Chmaj, Marek

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czarna księga kobiet
author Ockrent, Christine

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
author Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólnota : W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie 
author Bauman, Zygmunt

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym : Stan prawny na 30 kwietnia 2006r. : Komentarz 
author Kulesza, Michał

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstytucja wolności
author Hayek, Friedrich August

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne państwo w teorii i praktyce : wybrane elementy 
author Oniszczuk, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo przed sądem : studium sądownictwa konstytucyjnego w postkomunistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej 
author Sadurski, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady sprawiedliwego podziału dóbr
author Lissowski, Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poprawność polityczna - równość czy wolność? : Seria: the pecularity of man 1 (11) 
author Stefański, Ryszard

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Równość w Unii Europejskiej : teoria i praktyka 
author Bokajła, Wiesław

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Równość - najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
author Oniszczuk, Jerzy.

Publication year: 2004 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Karta podstawowych praw Unii Europejskiej
author Skóra, Joanna

Publication year: 2002 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spór o globalizację : kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego? 
author Norberg, Johan

Publication year: 2006 Call number: [05.F] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka zarys wykładu /  
author Hołda, Joanna

Publication year: 2014 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka w działaniu /
author Hołówka, Jacek.

Publication year: 2001 Call number: [17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne : pytania i odpowiedzi / 
author Granat, Mirosław.

Publication year: 2016 Call number: [342] Series: Seria Akademicka Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne : pytania i odpowiedzi / 
author Granat, Mirosław.

Publication year: 2019 Call number: [342] Series: Seria Akademicka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: