Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Gospodarka morska, turystyka, finanse / 
red. Filipiak, Beata

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne /
author Ura, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Region 2006 rozwój regionalny w Polsce w latach 2007- 2013. 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 / 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zewnętrzne wsparcie działalności innowacyjnej : analiza sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw gospodarki morskiej regionu zachodniopomorskiego / 
author Markiewicz, Joanna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w gospodarce morskiej /
author Grzybowski, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 1 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka, komunikacja, bezpieczeństwo wybrane problemy 
red. naukowy Grzybowski, Marek.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wspólna Europa Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik 
red. Brdulak, Halina

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka państwa wobec procesów restrukturyzacji w gospodarce morskiej /
author Piocha, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 529 Ekonomiczne Problemy Usług nr 30 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka morska : zarys problematyki / 
author Chomka, Maria

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej /
 

Publication year: 2009 Call number: [II] Series: Roczniki Branżowe = Branch Yearbooks / Główny Urząd Statystyczny, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Refleksje nad strategią gospodarki morskiej i wodnej w 60 rocznicę powrotu Polski nad Bałtyk : konferencja naukowa : (materiały) / 
author Chomka, Maria

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka morska /
author Miotke-Dzięgiel, Joanna

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej /
 

Publication year: 2007 Call number: [II] Series: Roczniki Branżowe = Branch Yearbooks / Główny Urząd Statystyczny, Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej /
 

Publication year: 2004 Call number: [II] Series: Roczniki Branżowe = Branch Yearbooks / Główny Urząd Statystyczny, Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka morska : statki, porty, spedycja / 
author Ficoń, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trendy i wyzwania współczesnego marketingu / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 21 /2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tranzyt europejski wyzwaniem dla Polski
 

Publication year: 2007 Call number: [21.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja ekologiczna oraz determinanty rozwoju regionalnego i bezpieczeństwa biznesu w jednoczącej się Europie : Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Słupsk 22-24 X 2004 
author Janowicz, Eugeniusz

Publication year: 2004 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna : uczniowie szkół średnich : kandydaci na studia 
author Skrzypczak, Władysław

Publication year: 1998 Call number: [15.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja Humanistyczna nr 2 (29), 2013. półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej /  
Red. naczelny Wenta, Kazimierz.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: nr2 (29), Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski /
 

Publication year: 2013 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka morska : statki, porty, spedycja / 
author Ficoń, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni : zeszyt 23 Prawo 6 : pamięci śp.dr. hab. prof. WSAIB Zbigniewa Godeckiego /  
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni zeszyt 23 Prawo 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo ochrony i zarządzanie środowiskiem /
author Ciechanowicz-McLean, Janina

Publication year: 2015 Call number: [15.B] Series: Ochrona i Zarządzanie Środowiskiem Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem /
author Ciechanowicz-McLean, Janina.

Publication year: 2015 Call number: [504] Series: Ochrona i Zarządzanie Środowiskiem Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specyfika prawa spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi : analiza na tle zasad techniki prawodawczej / 
author Nazaruk, Piotr.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (74) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model interoperacyjności logistycznej bazy morskiej w operacjach wielonarodowych /
author Pac, Bohdan.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 10(10) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska błękitna gospodarka morska : kilka refleksji o znaczeniu integracji w polityce morskiej Unii Europejskiej /  
author Pyć, Dorota.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni zeszyt 23 Prawo 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klastry : wiedza, innowacyjność, rozwój / 
 

Publication year: 2012 Call number: [XI] Series: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 94 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: