Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości 
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów
author Bijak, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena przydatności zmodyfikowanego modelu Du Ponta w
author Mioduchowska-Jaroszewicz, Edyta

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego tom 2 Wskaźniki finansowe charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metod ich oceny 
author Wędzki, Dariusz.

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń
author Bijak, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością
author Kowalak, Robert

Publication year: 2008 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości
author Korol, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki determinujące rating kredytowy krajów europejskich /
author Chodnicka, Patrycja.

Series: Problemy zarządzania nr 4 (48) t.1 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 342 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [368] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 342 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Financial investments and insurance : global trends and the Polish market /  
 

Publication year: 2015 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 381 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Użyteczność kopuli w finansach i ubezpieczeniach /
author Stryjek, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu nr 20 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości /
author Lament, Marzanna.

Publication year: 2013 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego /
Autor Wędzki, Dariusz.

Publication year: 2019 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: