Taksonomia 17 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 107 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do ekonometrii
author Koop, Gary

Publication year: 2011 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena wpływu wybranych determinant na strukturę
author Szczęsna-Urbaniak, Agnieszka

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regresja pełzająca w analizie progu rentowności przedsiębiorstwa /
author Witkowski, Marek.

Series: Prace z zakresu statystyki i demografii Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 251 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody opisu i wnioskowania statystycznego
author Wawrzynek, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyczna analiza danych z Excelem
author Parlińska, Maria

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół : ćwiczenia praktyczne 
author Obecny, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [13.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria
author Gajda, Jan B.

Publication year: 2004 Call number: [13.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria
author Gajda, Jan B.

Publication year: 2004 Call number: [13.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria : metody, przykłady, zadania 
author Dziechciarz, Józef

Publication year: 2003 Call number: [13.B] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek prawdopodobieństwa dla ekonomistów
author Zacharski, Janusz

Publication year: 2001 Call number: [13.A] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria
author Gajda, Jan B.

Publication year: 2004 Call number: [13.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Management of Dynamics of Gross Domestic Product Based on Foreign Trade of ukraine /
author Yeleyko, Wasyl.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Taksonomia 25 : klasyfikacja i analiza danych-teoria i zastosowania /  
 

Publication year: 2015 Call number: [311] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 385 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przydziałowe i rozmyte modele regresji /
author Matłoka Marian.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 18 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kilka uwag o testowaniu istotności współczynnika korelacji /
author Peternek, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu nr 20 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Data science i uczenie maszynowe /
Autor Szeliga, Marcin

Publication year: 2017 Call number: [13.D] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: