Aktywizacja regionalnych i lokalnych rynków pracy
author Słomińska, Bożena

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku
author Uchwat, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ani bezrobocie, ani opieka społeczna od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji 
author Gazon, Jules

Publication year: 2008 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrudnienie socjalne i spółdzielnie socjalne a aktywizacja zawodowa /
author Przymeński, Andrzej.

Series: Aktywizująca polityka społeczna Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy
red. naukowa Słaby, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku praktyczny komentarz 
red. Góral, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób
red. naukowa Piasecki, Marek

Publication year: 2008 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zatrudniając niepełnosprawnych wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców 
red. Gąciarz, Barbara

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi /
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Aktywizująca polityka społeczna Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania samorządu lokalnego na rzecz aktywizacji
author Nowogródzka, Teresa

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jasne i ciemne strony wpływu kryzysu światowego na
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Publication year: 2009 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia tom 2 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spółdzielnia socjalna jako forma łagodzenia
author Niedbała, Zdzisław

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesny rynek pracy : wybrane problemy /  
 

Publication year: 2011 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie i Finanse /
 

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia, 7(256)/2013 /
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej
author Szylko-Skoczny, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca - życie - rodzina
author Sadowska-Snarska, Cecylia

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Śląsk 2020 : czynniki i strategie rozwoju 
author Nowak, Zenona M.

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka rynku pracy na szczeblu lokalnym
author Błaszczyk, Beata

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy
author Słaby, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego
author Szarfenberg, Ryszard

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów
author Chodkowska, Maria

Publication year: 2011 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

LifeLong learning : edukacja przez całe życie 
 

Publication year: 2010 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Forum o bezdomności bez lęku : rok II 
author Browarczyk, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne 
author Horodeński, Ryszard Czesław

Publication year: 2011 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty 
author Kukla, Daniel

Publication year: 2010 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 

Publication year: 2005 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Struktura bezrobocia osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim /
author Kobus-Ostrowska, Dorota.

Series: Gospodarka Narodowa nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywizacja zawodowa osób niezatrudnionych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na przykładzie projektu "Młodość+Aktywność=SUKCES" /
author Szostek, Dawid.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2(63)/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kobiet w rodzinach górniczych : poradnik wdrażania / 
author Zygmunt, Agata.

Publication year: 2014 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi 2014 : branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług /  
 

Publication year: 2015 Call number: [338.46] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 355 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / 
author Kukla, Daniel

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Aktywizacja zawodowa osób 50+ wyzwaniem dla rynku pracy /
 

Publication year: 2015 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym /  
 

Publication year: 2016 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym /
 

Publication year: 2012 Call number: [X ] [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym /  
 

Publication year: 2016 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego /
author Kukla, Daniel

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2016, vol. 4, no. 9 / 
Red. Gaweł, Aleksandra.

Publication year: 2016 Call number: [02.B] Series: vol. 4, no 9. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2016, vol. 4, no.9 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2016, vol. 4, no. 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: