Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki /
 

Publication year: 2010 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednostka, społeczeństwo, państwo wobec megatrendów
red. Piwnicki, Grzegorz

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii
red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2011 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy
red. Fijałkowska, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja, naród, jednostka zagadnienia tożsamości kulturowej 
red. Kuczur, Tomasz

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy migracji w społeczeństwie otwartym perspektywa edukacji międzykulturowej 
red. Nikitorowicz, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo, społeczeństwo, religia we współczesnej
red. Mróz, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury /
author Fleischer, Michael.

Publication year: 2004 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Piękno w sieci : estetyka a nowe media 
author Wilkoszewska, Krystyna

Publication year: 1999 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji
author Rokicki, Jarosław

Publication year: 2004 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesność ponowoczesność : Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej Wschodniej : 1 
author Partycki, Sławomir

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy relacji między państwem a kościołami : w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej : studium porównawcze 
author Orzeszyna, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura w organizacji : identyfikacja kultur znanych firm / 
Autor Zbiegień-Maciąg, Lidia.

Publication year: 2005 Call number: [10.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Indie w stosunkach międzynarodowych
author Zajączkowski, Jakub

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja, naród, jednostka : zagadnienia tożsamości kulturowej 
author Kuczur, Tomasz

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec megatrendów współczesnego świata
author Piwnicki, Grzegorz

Publication year: 2009 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo konsumpcyjne : uwarunkowanie społeczne i kulturowe 
author Markowski, Daniel

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Siła tożsamości
author Castells, Manuel

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej
author Duraj-Nowakowa, Krystyna

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej : konteksty polsko-słowacko-czeskie 
author Gruca-Miąsik, Urszula

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wizerunki organizacji politycznej
author Golinowski, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [11.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tożsamość kulturowa i polityczna Europy wobec wyzwań cywilizacyjnych
author Walczak-Duraj, Danuta

Publication year: 2004 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej /
Red. Sobczak, Izydor.

Publication year: 2013 Call number: [02.B] Series: = Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku tom 25/2013 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Europejskie : ekonomia, kulturoznawstwo, politologia, prawo, socjologia, zarządzanie t. 8 /  
Red. naczelny Piskozub, Andrzej.

Publication year: 2001 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dystanse cywilizacyjne w konsumpcji Polaków i ich uwarunkowania w kontekście trendów występujących w Unii Europejskiej /
author Mazurek-Łopacińska, Krystyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adopcja międzyrasowa : refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością / 
Autor Albański, Łukasz.

Publication year: 2018 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Siła tożsamości /
author Castells, Manuel

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: