Szara strefa a nierówności dochodowe w gospodarkach posocjalistycznych
author Przychodzeń, Justyna

Series: Master of Business Administration nr 2 (97) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział szarej strefy w tworzeniu PKB w Polsce
author Ważniewski, Piotr.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szara strefa w internecie tendencje i kierunki rozwoju 
author Mróz, Bogdan

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy
red. naukowa Słaby, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne podstawy działalności w szarej strefie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na przykładzie rynku pracy /
author Nojszewska, Ewelina.

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 6/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja pomiędzy polityką a ekonomią wybrane aspekty 
red. naukowa Karnowska, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie metody szacowania rozmiarów gospodarki nieoficjalnej /
author Mróz, Bogdan.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki nieformalne i ich kluczowe problemy
author Kubiczek, Agata

Series: Marketing i Rynek nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak żyć w kryzysie? zachowania polskich konsumentów 
red. naukowa Bombol, Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pranie pieniędzy kryminologiczna ocena transakcji podejrzanych 
author Wójcik, Jerzy Wojciech

Publication year: 2002 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Walka z cieniem : dylematy polityki gospodarczej wobec szarej strefy /  
author Mróz, Bogdan.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym : Monografie i Opracowania 509 / 
author Mróz, Bogdan.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szara strefa jako drugi obieg gospodarczy /
author Furman, Łukasz.

Series: Optimum nr 2(26) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola tworzenia więzi z młodymi konsumentami w
author Badzińska, Ewa

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?
author Noga, Marian

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadmierny fiskalizm a wzrost szarej strefy
author Dziemianowicz, Ryta.

Series: Finanse 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce
author Cichocki, Stanisław

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego : ekonomia, prawo, zarządzanie / 
Red. Raczkowski, Konrad.

Publication year: 2014 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego : ekonomia, prawo, zarządzanie / 
Red. Raczkowski, Konrad.

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?
author Noga, Marian

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: