Koncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy
author Misztal, Piotr.

Series: Ekonomista nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

European Bloc Imperialism
author Canterbury, Dennis C.

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska a kraje Unii Europejskiej, badania
author Michalski, Tomasz

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki
author Czykier-Wierzba, Dorota.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (55) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a
author Gardocka-Jałowiec, Anna.

Series: Ekonomista nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody taksonomiczne w klasyfikacji krajów Unii
author Czermińska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu handlu zagranicznego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja europejska Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka migracyjna w poszukiwaniu nowych standardów
red. naukowy Mochnaczewski, Piotr.

Publication year: 2007 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nierównowaga finansów publicznych w krajach Unii
author Gajewski, Paweł

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku tom 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane modele i analizy rynku pracy uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
author Balcerowicz-Szkutnik, Maria

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polityka gospodarcza krajów Unii Europejskiej jako
author Leśniak, Czesław

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w krajach UE-15 a uczestnictwo w
author Heller, Janusz

Series: Ekonomista nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Granica Polski i Ukrainy bariera czy szansa współpracy? 
red. naukowy Gizicki, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej
red. nauk. Bogus, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie T. 2
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Własna firma w Polsce i Unii Europejskiej : drukowane materiały uzupełnione przez przewodnik multimedialny / 
author Sztukowski, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Jakość życia - wybrane koncepcje koncepcje. Analiza porównawcza wskaźników jakości życia w Polsce i krajach UE /
author Zalewska, Mariola.

Series: Problemy zarządzania nr 2 (37)/ 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja w ramach Strategii Lizbońskiej : wybór dokumentów / 
 

Publication year: 2007 Call number: [II ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego /|
 

Publication year: 2012 Call number: [330.34] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 244 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej : gospodarka regiony, lobbing : doświadczenia pierwszych lat członkostwa /  
rede. naukowy Małuszyńska, Ewa.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regional economy in theory and practice /
rede. naukowy Sobczak, Elżbieta.

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 286 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej /
author Kokocińska, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel usługami w krajach Unii Europejskiej : analiza typologiczna / 
author Kołodziejczak, Małgorzata.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów /
author Markowska, Małgorzata

Publication year: 2012 Call number: [332] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 221 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
author Chądzyński, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólna polityka rolna : tradycja i nowoczesność 
author Szewczak, Marcin

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła wspólnotowego prawa rolnego : w zakresie polityki strukturalnej i dopłat bezpośrednich 
author Milanowska, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Subsidiarity and economic reform in Europe
author Gelauff, George

Publication year: 2008 Call number: [A./12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The economics of Europe and the European Union
author Neal, Larry

Publication year: 2007 Call number: [A./12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej demokracji
author Wróbel, Sylwester

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej /
author Szypulewska-Porczyńska, Alina.

Publication year: 2013 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Warunki mieszkaniowe ludności w krajach Unii Europejskiej /
author Kozera, Agnieszka.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Parlamenty narodowe państw UE a kryzys Strefy Euro /
author Pudła, Anna.

Series: Unia Europejska.pl nr 4 (215) lipiec / sierpień 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarki BRIC w eksporcie krajów Europy Środkowej i Wschodniej /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 5 (216) wrzesień-październik 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w eksporcie nowych państw członkowskich do Rosji po przystąpieniu do UE /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 6 (217) listopad-grudzień 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w państwach Unii Europejskiej /
author Ambroziak, Łukasz.

Series: Unia Europejska.pl nr 1 (218) styczeń-luty 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro /
red. naczelna Adamowicz, Elżbieta.

Publication year: 2012 Call number: [338.12] Series: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 89 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia /
red. Sokołowski, Jerzy.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 245 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy : przypadek Polski na tle krajów Unii Europejskiej /  
author Tusińska, Magdalena.

Publication year: 2014 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: