Kilka uwag na temat perspektyw rozwojowych współczesnego świata
author Rakowski, Mieczysław

Series: Ekonomiczno - Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Region 2006 rozwój regionalny w Polsce w latach 2007- 2013. 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media i społeczeństwo nowe strategie komunikacyjne 
red. naukowa Sokołowski, Marek

Publication year: 2008 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 / 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, 
author Florida, Richard

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Seksualność a polityka : od socjalizmu do liberalizmu 
author Dudziak, Urszula

Publication year: 1999 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia i antropologia
author Mauss, Marcel

Publication year: 2001 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990-2002
author Pantylej, Wiktoria

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trzecia Rzeczpospolita : (1989-2007) 
author Bonusiak, Włodzimierz

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne
author Polak, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia, technika, zarządzanie : X sympozjum wydziału zarządzania i modelowania komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej 
author Kotowska-Jelonek, Marianna

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Auxilium Sociale Novum : 1-2/2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych
author Korenik, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Antropologia : praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie 
author Herzfeld, Michael

Publication year: 2004 Call number: [02.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor
author Gliński, Piotr

Publication year: 2002 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska. Europa. Świat : opinia publiczna w okresie integracji 
author Zagórski, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe czasy polityki
author Romiszewska, Beata

Publication year: 2005 Call number: [18.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek i zmiany społeczne : rozprawy z socjologii rynku 
author Milian, Lech

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Antropologia : praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie 
author Herzfeld, Michael

Publication year: 2004 Call number: [02.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy przeobrażeń społecznych Górnego Śląska
author Sztumski, Janusz

Publication year: 1985 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Równi i równiejsi : Zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku 
author Jurczyńska-Mccluskey, Ewa

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego /
 

Publication year: 2014 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia kultury : kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie / 
author Griswold, Wendy

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych /
author Maciarz, Aleksandra

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przestrzeń publiczna 2.0 : miasto u progu XXI wieku / 
author Wantuch-Matla, Dorota.

Publication year: 2016 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2004 Call number: [II] Series: Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 30 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bunt mas i inne pisma socjologiczne /
author Ortega y Gasset, José.

Publication year: 1982 Call number: [316] Series: Biblioteka Socjologiczna Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie solidarności międzystanowej w dziewiętnastowiecznej Wielkopolsce /
author Zimniewicz, Kazimierz.

Series: Problemy zarządzania nr 2(68) cz.2 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesność i tożsamość : "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności / 
author Giddens, Anthony.

Publication year: 2012 Call number: [316] Series: Socjologia Współczesna SW Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzeń publiczna 2.0 : miasto u progu XXI wieku / 
author Wantuch-Matla, Dorota.

Publication year: 2016 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: