Efektywność transportu w teorii i w praktyce 
red. Michałowska, Maria.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Leasing środków transportu drogowego. : uwarunkowania rozwoju /  
author Grzywacz, Jacek.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia infrastruktury transportowej w
author Koziarski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka
red. Michałowska, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie budowy autostrad płatnych w Polsce w systemie BOT /
author Liberadzki, Bogusław.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dopuszczalność pomocy publicznej uregulowania wspólnotowe i krajowe 
author Jankowska, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej : oczekiwania i doświadczenia / 
red. Liberadzki, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport Europa - Azja
red. Mindur, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transport w aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 8 
red. Grabowski, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O nowy ład gospodarczy w Polsce
red. naukowa Bartkowiak, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka gospodarcza 3 /
 

Publication year: 2010 Call number: [330.46/.47] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka gospodarcza 3 /
 

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy globalizacji Ekonomia 12 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informatyczne narzędzia procesów logistycznych
red. naukowy Chaberek, Mirosław.

Publication year: 2010 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Autostrady i drogi szybkiego ruchu w Polsce - ujęcie
author Kamiński, Tadeusz

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi hotelarskie w środkach transportu /
author Kubicki, Marian.

Publication year: 2000 Call number: [64] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyczne narzędzia procesów logistycznych
red. naukowy Chaberek, Mirosław.

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podlasie regionem przyszłości
red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

BHP w transporcie : poradnik / 
author Gałusza, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [331.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatek VAT w branży TSL : prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki / 
red. naukowa Sokołowska-Strug, Ewa.

Publication year: 2013 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków /
author Brach, Jarosław.

Publication year: 2012 Call number: [338.47] Series: Monografie i Opracowania / (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), nr 220 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego /
Red. Kozłowski, Remigiusz.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Standardowy Model Kosztowy a obciążenia administracyjne w sektorze transportu drogowego
 

Publication year: 2006 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koszty i korzyści inwestycji drogowych
author Kowalewski, Mirosław

Publication year: 2005 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport drogowy : czas pracy kierowców : prawo przewozowe : drogi publiczne : przewóz towarów niebezpiecznych 
author Fijałkowski, Tadeusz

Publication year: 2007 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowy przewóz drogowy towarów
author Walczak, Robert

Publication year: 2007 Call number: [21.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowy przewóz drogowy towarów /
author Walczak, Robert

Publication year: 2006 Call number: [21.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej : Tom I : Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym : część I: Zagdnienia techniczne : część II: Płyny eksploatacyjne 
author Starkowski, Dariusz

Publication year: 2006 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe systemy transportowe
author Roman, Zofia

Publication year: 2005 Call number: [21.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania adaptacyjne podmiotów TSL na europejskim rynku transportowym
author Michałowska, Maria.

Publication year: 2006 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podręcznik spedytora
author Neider, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tranzyt europejski wyzwaniem dla Polski
 

Publication year: 2007 Call number: [21.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport w Europie
author Koziarski, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [21.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport w handlu międzynarodowym
author Neider, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [21.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

ADR 2005-2007 : transport samochodowy towarów niebezpiecznych 
author Zielińska, Sylwia M.

Publication year: 2005 Call number: [21.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowane łańcuchy transportowe
author Semenov, Iouri N.

Publication year: 2008 Call number: [21.A] Available: (8); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport - Logistyka
author Tarkowski, Jerzy

Call number: [21.A] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport międzynarodowy
author Neider, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [21.A] Available: (3); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: