Udział Polski w organizacjach międzynarodowych
red. naukowa Parzymies, Stanisław

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka wybrane zagadnienia i problemy 
red. Koba, Laura

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
author Herman, Michał

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa mniejszości narodowych
red. naukowa Gardocka, Teresa

Publication year: 2010 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa ochrona praw człowieka wybór dokumentów 
wybór i oprac. Bieńczyk-Missala, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Terroryzm międzynarodowy
author Aleksandrowicz, Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne stosunki międzynarodowe podręcznik akademicki 
red. Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo, administracja, policja : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi / 
red. Letkiewicz, Arkadiusz.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika 
author Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe
author Florczak, Agnieszka

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku
author Bieńczyk-Missala, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe : teoria i praktyka 
author Żukrowska, Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w niepewnym świecie
author Rotfeld, Adam Daniel

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych
author Cziomer, Erhard

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka : zarys wykładu 
author Hołda, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terroryzm : Diagnoza, zadania administracji publicznej w przeciwdziałaniu zjawisku 
author Jałoszyński, Kuba

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika 
author Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Rosji
author Bieleń, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego
author Gizicki, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju państw azjatyckich
author Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy
author Białek, Tadeusz.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota : mechanizmy działania : zasięg 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Udział Polski w organizacjach międzynarodowych
author Parzymies, Stanisław

Publication year: 2012 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska : leksykon integracji 
author Bokajła, Wiesław

Publication year: 2003 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych
author Cziomer, Erhard

Publication year: 2001 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych
author Cziomer, Erhard

Publication year: 2002 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych
author Cziomer, Erhard

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa 2003 : organizacje, instytucje, personalia, adresy, kontakty 
author Góralski, Witold M.

Publication year: 2003 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie
author Parzymies, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota : mechanizmy działania : zasięg 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rada Europy
author Kaczmarek, Julian

Publication year: 2002 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych
author Cziomer, Erhard

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: