Zabezpieczenia osobiste wierzytelności
author Szpunar, Adam

Publication year: 1997 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzory umów i pism bankowych z orzecznictwem stosowanych na podstawie ustawy prawo bankowe i 
author Krzemińska, Urszula

Publication year: 1998 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo cywilne i handlowe w zarysie
red. Katner, Wojciech Jan

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gwarancje, poręczenia, awale i akredytywy standby
author Andrzejuk, Barbara

Publication year: 2000 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gwarancje, poręczenia, awale i akredytywy standby
author Andrzejuk, Barbara

Publication year: 2000 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzory umów i pism bankowych z orzecznictwem stosowanych na podstawie ustawy prawo bankowe i przepisów wykonawczych
author Krzemińska, Urszula

Publication year: 1998 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania zarys wykładu 
author Czachórski, Witold

Publication year: 2007 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyty dla przedsiębiorczych
author Dębski, Wiesław

Publication year: 1992 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania : część szczegółowa / 
author Radwański, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie wierzytelności banku
author Heropolitańska, Izabela.

Publication year: 1999 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie należności pieniężnych
author Troicka-Sosińska, Romana

Publication year: 1999 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania - część szczegółowa
author Radwański, Zbigniew

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczna windykacja należności terminowych
author Adamowicz, Krzysztof

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Gwarancyjne sposoby zabezpieczeń bankowych
author Gromadzki, Leszek

Publication year: 2001 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lokalny fundusz poręczeń kredytowych
author Gajewski, Maciej

Publication year: 1996 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności
author Nelson, Bob

Publication year: 1997 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania : część szczegółowa 
author Radwański, Zbigniew

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Windykacja : aspekty cywilnoprawne i karnoprawne 
author Świeca, Jacek

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zabezpieczenie należności pieniężnych : poradnik prawniczy wraz z wzorami pism i tekstami aktów prawnych 
author Troicka-Sosińska, Romana

Publication year: 1997 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania - część szczegółowa /
author Radwański, Zbigniew.

Publication year: 2013 Series: Podręczniki Prawnicze Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zobowiązania : część szczegółowa / 
 

Publication year: 2014 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zobowiązania : część szczegółowa / 
author Radwański, Zbigniew.

Publication year: 2013 Call number: [347.4] [Podręcznik] Series: Podręczniki Prawnicze Available: (19); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności /
author Heropolitańska, Izabela.

Publication year: 2014 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie należności pieniężnych : poradnik prawniczy wraz z wzorami pism i tekstami aktów prawnych / 
 

Publication year: 1997 Call number: [347.91/.95] Series: Poradniki Prawnicze Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
 

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: