Realizacja wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu /
author Lotko, Małgorzata.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korzyści wynikające z zastosowania CSR w zarządzaniu przedsiębiorstwem
author Chudy, Katarzyna

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu - rys historyczny i kierunki rozwoju
author Łukasiewicz, Agnieszka

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność a wartość przedsiębiorstwa
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie /
red. naukowa Komorowski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Inwestycje hybrydowe nowe ujęcie oceny efektywności 
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2009 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element działań marketingowych /
author Rak, Mateusz.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalizacja etyki w przedsiębiorstwie
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (55) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) : krytyczna analiza koncepcji /  
author Sokół, Ewa

Series: Optimum nr 4(32) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwie
red. naukowa Paszkowski, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Banki a CSR i działalność organizacji pozarządowych nieodkryte zasoby przewagi konkurencyjnej 
author Hernik, Joanna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Global Strategic Management
author Peng, Mike W.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu wymiar konstytucyjny i międzynarodowy 
author Bernatt, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CSR jako przedsięwzięcie biznesowe
author Wierciński, Szymon

Series: Master of Business Administration nr 2 (109) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Idea społecznej odpowiedzialności we współczesnym
author Piekarz, Halina

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej
author Stępień, Marta.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy socjologii gospodarki
red. naukowa Banaszak, Sławomir

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znormalizowane systemy zarządzania
red. naukowy Łańcucki, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje zarządzania : praca zbiorowa /  
red. Weiss, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Series: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Firma zrównoważonego rozwoju jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem 
author Laszlo, Chris

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rewolucja w raportowaniu biznesowym interesariusze, konkurencyjność, społeczna 
author Roszkowska, Paulina

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Global Environment of Business : New Paradigms for International Management /  
author Conklin, David W.

Publication year: 2011 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość w warunkach
red. naukowa Sadowski, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju
red. naukowa Czaplicka, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa /
author Serafin, Krystyna.

Series: Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu Zeszyty Naukowe [Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego] z. 18 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Encyklopedyczne podstawy marketingu
author Wojciechowski, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem
red. Pindelski, Mikołaj

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność organizacji perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Pisz, Zdzisław

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

CSR jako integralna część ogólnej strategii
author Łukasiewicz-Kamińska, Agnieszka

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (39) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
author Łukaszewicz, Agnieszka

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (35) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność firmy : metoda czy konieczność ? / 
author Głuszek, Ewa

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Unii Europejskiej /
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Optimum nr 1(17) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej 
red. naukowa Rutkowski, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura i gospodarka
red. naukowa Kochanowicz, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej 
red. naukowa Rutkowski, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie
author Kowalczyk, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji
red. naukowa Banaszak, Sławomir

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako skuteczne narzędzie public relations /
author Dziadkiewicz-Ilkowska, Anna.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy
author Hernik, Joanna

Series: Współczesne zarządzanie nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo - przedmiot czy podmiot Instytucjonalne uwarunkowania CSR 
author Strumińska-Kutra, Marta

Series: Master of Business Administration nr 4 (111) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: