Automatyczne monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstw
author Migdał-Najman, Kamila

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Economic and Social Aspects of Modern Enterprises
red. Szczepański, Marek

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce
red. Garzyńska-Iwin, Jolanta

Publication year: 2009 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse przedsiębiorstw Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością 
author Kowalak, Robert

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości : w polskich realiach gospodarczych /    
author Hołda, Artur.

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krajowe i sektorowe czynniki różnicujące kondycję
author Koralun-Bereźnicka, Julia.

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jako źródło
author Jaworski, Jacek

Series: Zeszyty Teoretyczne Rachukowości nr 48/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Finanse przedsiębiorstw / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza dynamiki procesów jako metoda oceny sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie /
author Sieńko, Emilia Barbara.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem : praca zbiorowa /  
 

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne trendy w ekonometrii
red. naukowa Zieliński, Zygmunt

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup
author Sikacz, Hanna

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego : perspektywa przedsiębiorstwa /  
 

Publication year: 2012 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego /
author Zaleska, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie.  Zeszyty Naukowe nr 639 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 37 Czas na pieniądz. 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. Zeszyty Naukowe nr 761 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 60 Czas na pieniądz 
red. naukowy. Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością Zeszyty Naukowe nr 690 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 51 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Barometr regionalny : pismo społeczno-regionalne : nr 6 2006 
 

Publication year: 2006 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością
author Kowalak, Robert

Publication year: 2008 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak czytać sprawozdanie finansowe : przewodnik menedżera 
author Świderska, Gertruda Krystyna

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse : zarys wykładu 
author Szczęsny, Wiesław.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy w erze zawirowań
author Karpuś, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak czytać sprawozdanie finansowe : przewodnik menedżera 
author Świderska, Gertruda Krystyna

Publication year: 2010 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw
author Jaworski, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe i logistyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw : część II 
author Zachorowska, Alfreda.

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

START. Przedsiębiorczość akademicka : przewodnik 
author Pradela, Agata

Publication year: 2009 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
author Antonowicz, Paweł

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego
author Zaleska, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak czytać sprawozdanie finansowe
author Świderska, Gertruda Krystyna

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przedsiębiorstwo & Finanse /
Red. Sokołowska, Dorota.

Publication year: 2012 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany kondycji finansowej sektora produkcji artykułów spożywczych w Polsce i Niemczech w latach 2005-2014 /
author Gołaś, Zbigniew.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagregowana ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem polskich modeli upadłości /
author Kisielińska, Joanna.

Series: Ekonomista nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielowymiarowa analiza porównawcza kondycji finansowej przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w województwie opolskim /
author Zygmunt, Aleksandra.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34) / 2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: