Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków 
author Panfil, Marek

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Cash pooling : nowa usługa wspomagająca zarządzanie płynnością / 
author Zagaja, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania płynnością finansową
red. naukowy Cicirko, Tomasz.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa studia przypadków 
author Panfil, Marek

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finansowe i podatkowe konsekwencje cash poolingu /
author Kluzek, Marta.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2010 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego / Zeszyty Naukowe nr 766 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 62 Czas na pieniądz. 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek kapitałowy : Skuteczne inwestowanie : Część I : Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Kołobrzeg, 5-7 kwietnia 2006 
author Tarczyński, Waldemar.

Publication year: 2007 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ceny transferowe : narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej 
author Barowicz, Marek

Publication year: 2009 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
author Kreczmańska-Gigol, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa /
author Cicirko, Tomasz.

Publication year: 2010 Call number: [07.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków 
author Panfil, Marek

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Czas na pieniądz : zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego 
author Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [07.B] Series: = Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 62 ; zeszyty naukowe nr 766 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / 
 

Publication year: 2013 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122 / 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 122 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dokumentacja podatkowa cen transferowych : praca zbiorowa / 
author Jamroży, Marcin.

Publication year: 2014 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie /
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2016 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywa finansowe /
 

Publication year: 2016 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 445. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość korporacyjna : podręcznik akademicki / 
 

Publication year: 2015 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Split payment - podzielna płatność : pytania i odpowiedzi / 
Autor Bartosiewicz, Adam

Publication year: 2018 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie /
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2016 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa 7 : Możliwości i ograniczenia finansowe /  
 

Publication year: 2018 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych /
Redaktor Nowak, Edward

Publication year: 2018 Call number: [14.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: