Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koordynacja polityki makroekonomicznej w Unii Europejskiej : przesłanki, realizacja, perspektywy, zagrożenia / 
author Stawarska, Renata.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 119 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka w warunkach kryzysu
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie w świetle prowadzonej polityki makroekonomicznej w Polsce w latach 1993-2004 : weryfikacja ekonometryczna / 
author Woźniak, Beata.

Series: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 77 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia Podręcznik europejski 
author Burda, Michael

Publication year: 1995 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty integracji europejskiej w wybranych sektorach
kom. red. Danielewicz, Justyna

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

International Economics Theory and Policy 
author Krugman, Paul R.

Publication year: 2009 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii
red. naukowy Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany na współczesnym rynku pracy
red. naukowa Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2008 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 10.
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej teoria i praktyka 
red. naukowa Dach, Zofia

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze wybrane zagadnienia 
author Biernat, Janusz

Publication year: 2003 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze teoria i polityka tom 2 
author Krugman, Paul R.

Publication year: 2001 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka przemian w gospodarce Polski w warunkach
red. Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza teoria i realia 
red. naukowa Stacewicz, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokracja ekonomiczna alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania 
author Dowbor, Ladislau

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu wspóczesnego kryzysu ekonomicznego /
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia międzynarodowa /
author Montiel, Peter J.

Publication year: 2012 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna Polski : orientacje i uwarunkowania / 
author Poliński, Romuald.

Publication year: 2013 Call number: [336.74] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy
author Brzozowski, Michał

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : Teoria i polityka : tom 2 
author Krugman, Paul R.

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrozumieć gospodarkę : Makroekonomia. 
author Próchnicki, Lech.

Publication year: 2007 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej
author Zięba, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska i UGW : Optymalny obszar walutowy? : Sesja 2 : Jaka polityka gospodarcza dla Polski? : Zeszyt 19 
author Borowski, Jakub

Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strefa Euro : porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna 
author Pietrucha, Jacek.

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : Aktualne problemy : Podręcznik dla słuchaczy studiów magisterskich 
author Kuszlin, W.I.

Publication year: 2008 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej : Zeszyty Naukowe : 77 
author Ratajczyk, Marek

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza : Teoria i realia 
author Stacewicz, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : tom 2 
author Krugman, Paul R.

Publication year: 1997 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : tom 2 
author Krugman, Paul R.

Publication year: 2003 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing narodów : strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego 
author Kotler, Philip.

Publication year: 1999 Call number: [11.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania 
author Kubielas, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [05.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem : konferencja : jakiej innowacyjności potrzebuje Polska? : 26.10.2009 r. : kwartalnik : nr 31 
author Kotyński, Juliusz

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka 
author Dach, Zofia

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel i finanse międzynarodowe
author Caves, Richard E.

Publication year: 1998 Call number: [05.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : ćwiczenia 
author Goldberg, Linda S.

Publication year: 1997 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy w Polsce : perspektywa średniookresowa 
author Lipiński, Jan

Publication year: 2001 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: