Marketing terytorialny studia przypadków 
red. naukowy Florek, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena strategii kształtowania wizerunku miast
author Stanowicka-Traczyk, Agnieszka

Series: Marketing i Rynek nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski
red. naukowy Plawgo, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia 
author Glińska, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketing akademicki rola uniwersytetów w promocji miast i regionów 
red. Domański, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [378] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowe media i komunikowanie wizualne
red. Francuz, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak zmienić wizerunek miasta
author Szwajca, Danuta.

Series: Marketing i Rynek nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations miast i regionów
red. naukowa Duda, Aneta

Publication year: 2010 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast
author Stanowicka-Traczyk, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne wyzwania miast i regionów
author Jewtuchowicz, Aleksandra

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wizerunek przestrzeni ważnym instrumentem współczesnej polityki przestrzennej miast na przykładzie miasta Szczecina /
author Szaja, Marta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marka i wizerunek jednostki terytorialnej- koncepcja
author Piątkowska, Monika

Series: Marketing i Rynek nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miasto jako marka
author Gołębicka, Anna

Series: Marketing w praktyce nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów /
red. Serafin, Piotr.

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych : praca naukowa / 
red. Heffner, Krystian.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny : studia przypadków / 
red. naukowy Florek, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wizerunek miasta : od koncepcji do wdrożenia 
author Glińska, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem
author Tworzydło, Dariusz

Publication year: 2010 Call number: [11.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja wizualna : w reklamie, public relations i w prawie 
author Wolny-Zmorzyński, Kazimierz

Publication year: 2013 Call number: [11.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : nr 1(33) rok 2013 : Zarządzanie i turystyka - wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne 
author Migoń, Piotr

Publication year: 2013 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 775 / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian /
 

Publication year: 2014 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola social media w kreowaniu wizerunku miasta na przykładzie miasta Łodzi /
author Stopczyńska, Kinga.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologiczne uwarunkowania kształtowania wizerunku miasta /
author Stanowicka, Agnieszka.

Series: Marketing i Rynek nr 1 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologiczne uwarunkowania kształtowania wizerunku miasta /
author Stanowicka, Agnieszka.

Series: Marketing i Rynek nr 1 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia rozwoju miasta Szczecina a jego wizerunek w świetle wyników badań /
author Kuczera, Karol.

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzenie i Marketing : kwartalnik / 
 

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Series: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis, z. 17, nr 2/2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geopolityczne logotypy kognitywne jako narzędzie zarządzania wizerunkiem miasta : studium przypadku miasta Szczecin / 
author Pilipczuk, Olga.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly : nr 4(54)/2017 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [17.A] Series: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula nr 4(54)/2017 październik-grudzień Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczno-kulturowy kontekst rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach /
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Studia Periegetica Społeczno-kulturowy kontekst rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach nr 2 (22)/2018 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-kulturowy kontekst rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach /
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Studia Periegetica nr 2 (22)/2018 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: