Marketing terytorialny studia przypadków 
red. naukowy Florek, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność polskich usług uzdrowiskowych na tle innych państw Unii Europejskiej
author Kądziela, Aneta

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcje turystyki ze szczególnym uwzglednieniem bazy leczniczo-wypoczynkowej w Polsce
author Pięta, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (47) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studencki Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego I Prace z zakresu marketingu i polityki regionalnej 
 

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów /
author Kornak, Aleksander Stefan.

Publication year: 2002 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Zjednoczonej Europie : praca zbiorowa / 
red. naukowy Gizdra, Rafał

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wydziału w Chorzowie. Nr 8/2007
red. Targosz-Stacharska, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy /  
red. Boruszczak, Mirosław.

Publication year: 2009 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej /
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2003 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1000 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 50 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego 
red. Reichel, Marek

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w "starej" i "nowej gospodarce" spojrzenie makro -, mezzo -, i mikroekonomiczne 
 

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju uzdrowisk polskiego wybrzeża Bałtyku : zbiór materiałów pokonferencyjnych /  
red. Boruszczak, Mirosław.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej /
red. naukowy Gałecki, Ryszard.

Publication year: 2004 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej /
red. naukowa Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wskaźniki ekonomiczne stosowane w zarządzaniu
author Szromek, Adam R.

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów turystyka powszechna, turystyka uzdrowiskowa, agro i ekoturystyka, powiaty i gminy w polskim systemie prawnym, zarządzanie i marketing w powiatach i gminach, zarządzanie i marketing turystyki, zarządzanie i marketing uzdrowisk / 
author Kornak, Aleksander Stefan

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka a uzdrowiska /
 

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka uzdrowiskowa : materiały do studiowania /  
author Lewandowska, Agnieszka

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 31/2012 / 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego : XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich : Muszyna 4-6 czerwca 2009 r. : [monografia] /  
 

Publication year: 2009 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, 1/2009 /
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej /
red. Łuczak, Joanna.

Publication year: 2012 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji : podręcznik akademicki /  
author Kożuchowski, Krzysztof.

Publication year: 2005 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka zdrowotna uzdrowisk /
author Hadzik, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia i zarządzanie marketingowe w promocji i zbycie turystyki i uzdrowisk /
author Kornak, Aleksander Stefan.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej /
red. Łuczak, Joanna.

Publication year: 2012 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia / 
author Łazarek, Marianna.

Publication year: 2002 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uzdrowiska w Europie : teraźniejszość i rys historyczny /  
author Łazarek, Marianna.

Publication year: 2007 Call number: [61] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia turystyki Polski : przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych / 
red. naukowa Stasiak, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

A to Polska właśnie... : przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa : praca zbiorowa /  
red. Stasiak, Andrzej.

Publication year: 2006 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy zarządzania sportem, turystyką i rekreacją w warunkach niepewności otoczenia : praca zbiorowa / 
Red. Grzeganek-Więcek, Brygida.

Publication year: 2010 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketing terytorialny : studia przypadków / 
red. naukowy Florek, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju /
author Iwanek, Tadeusz

Publication year: 2006 Call number: [15.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska : najpiękniejsze uzdrowiska 
author Kaczyński, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [15.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka turystyczna /
 

Publication year: 2005 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vademecum pilota grup turystycznych
author Gołembski, Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [15.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uzdrowiska w Europie : Teraźniejszość i rys historyczny 
author Łazarek, Marianna

Publication year: 2007 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy zagospodarowania turystycznego : Zeszyty naukowe nr 466 : Ekonomiczne problemy turystyki nr 9 
 

Publication year: 2007 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: