Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa turystycznego na przykładzie Orbis S.A. w aspekcie funkcjonującego rynku kapitałowego
author Grabińska, Ewa

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój
author Teneta-Płotkowiak, Jolanta

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i wspieranie jej rozwoju
author Wiatrak, Andrzej Piotr

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu tom II 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką /
 

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce /
author Chudoba, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekoturystyka : Wyzwania i nadzieje / 
author Zaręba, Dominika

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria turystyki a zarządzanie turystyką /
author Chudoba, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką /
red. naukowy Kornak, Aleksander S.

Publication year: 1999 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność polskiej marki turystycznej
author Gluziński, Marcin

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 2 (3) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne /
author Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie /
author Kornak, Aleksander Stefan.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Instrumenty zarządzania turystyką w regionie
author Panasiuk, Aleksander

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej /
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2003 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1000 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny - narzędziem kreowania
author Kostrzewska-Szybeler, Jadwiga

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podróże informacyjno-szkoleniowe czynnikiem
author Afonina, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (36) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce
author Chudoba, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i kompetencje organów administracji
author Michaliszyn-Ciesnowska, Magdalena

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (39) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania /  
 

Publication year: 2000 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 878 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej /
red. naukowy Gałecki, Ryszard.

Publication year: 2004 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Targi turystyczne jako technika wykorzytstywana
author Pinkiewicz, Agnieszka

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej /
author Butowski, Leszek.

Publication year: 2005 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka w Unii Europejskiej /
author Walasek, Jerzy.

Publication year: 2009 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych : praca zbiorowa /  
red. Poskrobko, Bazyli.

Publication year: 2005 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

T jak turystyka : zasady opodatkowania usług turystycznych /  
author Szyszka-Olejowska, Barbara.

Publication year: 2008 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskaźniki ekonomiczne stosowane w zarządzaniu
author Szromek, Adam R.

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej /
red. Rapacz, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

T jak turystyka : zasady opodatkowania usług turystycznych / 
author Szyszka-Olejowska, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie /
author Kornak, Aleksander Stefan

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Theory of Tourism and Tourism Management /
author Chudoba, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria turystyki a zarządzanie turystyką /
author Chudoba, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce /
author Chudoba, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce /
author Borzyszkowski, Jacek.

Publication year: 2011 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu. tom II / 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia i zarządzanie marketingowe w promocji i zbycie turystyki i uzdrowisk /
author Kornak, Aleksander Stefan.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką /
red. Pender, Lesley.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty zarządzania w kulturze fizycznej i turystyce : część 2 /  
red. Halemba, Piotr.

Publication year: 2010 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: