Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja
author Pająk, Kazimierz

Publication year: 2007 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
author Pieprzny, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd a policja ksztaltowanie bezpieczeństwa lokalnego 
red. Szymaniak, Adam

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów 
red. Jakubczak, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne /
author Cieślak, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne /
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2005 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne /
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zagadnienia prawno-ustrojowe 
author Misiuk, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zagadnienia prawno-ustrojowe 
author Misiuk, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rytuał interakcyjny
author Goffman, Erving

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego
author Świtka, Jan

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja
author Pająk, Kazimierz

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe 
author Misiuk, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży
author Dobkowski, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ruchy społeczne : wprowadzenie 
author Della, Porta Donatella

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna 
author Paprzycki, Lech

Publication year: 2009 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Encyklopedia prawa administracyjnego
author Domagała, Michał

Publication year: 2010 Call number: [04.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa : zarządzanie bezpieczeństwem : [stan prawny: 10 kwietnia 2011 roku] 
author Serafin, Tomasz

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
author Pieprzny, Stanisław

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prywatyzacja bezpieczeństwa : rola i miejsce prywatnego sektora ochrony w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
author Gozdór, Grzegorz

Publication year: 2012 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja dóbr i usług publicznych
author Woźniak, Marta.

Publication year: 2013 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców
author Nowicka, Izabela

Publication year: 2012 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje bezpieczeństwa narodowego /
Red. Paździor, Mariusz.

Publication year: 2012 Call number: [355] Series: Skrypty Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje bezpieczeństwa narodowego
Red. Paździor, Mariusz.

Publication year: 2012 Series: Skrypty Becka Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce /
author Warmiński, Andrzej

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Imprezy masowe : organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki / 
author Parszowski, Sergiusz.

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ruchy społeczne : wprowadzenie / 
author Della, Porta Donatella

Publication year: 2009 Call number: [II] Series: Politika Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Imprezy masowe : organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki / 
Autor Parszowski, Sergiusz.

Publication year: 2015 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Imprezy masowe : organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki / 
author Parszowski, Sergiusz.

Publication year: 2015 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP /
 

Publication year: 2001 Call number: [355] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Policja w Polsce : działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich / 
author Skiba, Ferdynand.

Publication year: 2015 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju /
 

Publication year: 2015 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo karne /
author Grześkowiak, Alicja

Publication year: 2015 Call number: [VII] Series: Skrypty Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskazówki metodologiczne dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego /
author Łuka, Piotr.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych : nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r. / 
author Wojewoda, Michał.

Publication year: 2007 Call number: [341] Series: Monografie Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Materialne prawo administracyjne /
 

Publication year: 2013 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego : organizacja i funkcjonowanie / 
 

Publication year: 2014 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Policja w Polsce : działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich / 
author Skiba, Ferdynand.

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyczne aspekty współdziałania terenowych organów administracji wojskowej i administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych /
 

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: