Fenomen nierówności społecznych nierówności społeczne w refleksji humanistycznej 
red. Klebaniuk, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Problems of the Modern Economy An Introduction to the Major Current Issues of 
red. Phelps, Edmund S.

Publication year: 2010 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce
red. Dach, Zofia

Publication year: 2007 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Społeczeństwa europejskie stratyfikacja i systemy wartości 
author Domański, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wsparcie społeczne, stres i zdrowie
red. Sęk, Helena

Publication year: 2006 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Badania nierówności społecznych - wybrane
author Suchocka, Renata

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kobiety u władzy? spojrzenie z Sejmu 
red. Pańków, Irena

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Socjologia /
author Giddens, Anthony.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (19); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy wybrane uwarunkowania 
author Szydlik-Leszczyńska, Agata

Publication year: 2012 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota socjologii krytyczne eseje o krytycznej nauce 
author Babbie, Earl

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia /
author Giddens, Anthony.

Publication year: 2012 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Śmieci i zapachy jako wskaźniki różnic i nierówności
author Schmidt, Filip

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płeć jako determinanta nierówności społecznych
author Frieske, Kazimierz

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia : analiza społeczeństwa /  
author Sztompka, Piotr.

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia i etyka /
author Jasiński, Leszek.

Publication year: 2012 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego : praca zbiorowa / 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja społeczna, negocjacje, edukacja : perspektywa wielu kultur /  
red. naukowa Nęcki, Zbigniew.

Publication year: 2012 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(254/2013 /
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obszary zainteresowań pedagogów społecznych : księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego /  
 

Publication year: 2002 Call number: [II ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o socjologii
author Brémond, Alice

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fenomen nierówności społecznych : Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej 
author Klebaniuk, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oblicza nierówności społecznych : Studia interdyscyplinarne 
author Klebaniuk, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia : lektury 
author Sztompka, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków
author Goszczyńska, Maryla

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowe aspekty struktury społecznej : fundamenty, konstrukcje, fasady 
author Gliński, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podziały klastrowe i nierówności społeczne : refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce 
author Żuk, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia dla ekonomistów
author Walczak-Duraj, Danuta

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności : teoria i praktyka pomiaru 
author Panek, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Struktura społeczna
author Domański, Henryk

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania problemów społecznych
author Kwaśniewski, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bieda i dostatek : o nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych 
author Palska, Hanna

Publication year: 2002 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia : lektury 
author Sztompka, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonegorozwoju /
 

Publication year: 2013 Call number: [338.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 297 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 5 (254) 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: