Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe
author Rozkwitalska, Małgorzata

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie bezposrednich inwestycji zagranicznych dla
author Bojar, Ewa

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola BIZ w transferze innowacji na terenach wschodnich Unii Europejskiej : na przykładzie województwa podlaskiego /  
author Szczerbińska, Katarzyna.

Series: Optimum nr 1(25) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie
author Pakulska, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego nr 113 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemyslowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności regionu : Monografie i Opracowania 544 /  
author Poniatowska-Jaksch, Małgorzata.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje teoretyczne wyjaśniające zachowania
author Tobolska, Anna

Series: Ekonomista nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa konkurencja podatkowa i jej
author Piątkowski, Marcin

Series: Ekonomista nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania międzykulturowego w
author Rozkwitalska, Małgorzata

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji
author Wawrzyniak, Dorota

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe zjawiska w międzynarodowej ekspansji korporacji
author Gwiazda, Adam

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego / Zeszyty Naukowe nr 766 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 62 Czas na pieniądz. 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce : marketingowe metody oceny z perspektywy sektora / 
author Białoń, Lidia.

Publication year: 2004 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : Handel. Czynniki produkcji. Globalizacja : Materiały dydaktyczne : 209 
author Mińska-Struzik, Ewa.

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zadłużenie zagraniczne a rozwój gospodarczy
author Kosztowniak, Aneta

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : Conditions of Poland's Social and Economic Development 
author Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski
author Górniewicz, Grzegorz.

Publication year: 2007 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności : na przykładzie gospodarki Polski 
author Kuzel, Marcin

Publication year: 2007 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Eurobiznes
author Nowakowski, Marcin K.

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów w kontekście integracji europejskiej
author Zielińska-Głębocka, Anna

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych : teoria i praktyka 
author Ciecierski, Marek

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne : w gospodarce regionu : teoria i praktyka 
author Kłysik-Uryszek, Agnieszka.

Publication year: 2010 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka ekonomii : a konkurencyjność gospodarowania 
author Frejtag-Mika, Eliza

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Konwergencja gospodarcza a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w państwach Unii Europejskiej po 2007 roku /
author Stawicka, Magdalena Kinga.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 48, nr 3 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia /
 

Publication year: 2013 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 305 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 2 /  
 

Publication year: 2013 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 315 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : Tom 1 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.24] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych /
 

Publication year: 2016 Call number: [338.22] Series: Polska : raport o konkurencyjności, 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : Tom 1 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ sektora ICT na rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych /
author Frąszczak, Maciej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ sektora ICT na rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych /
author Frąszczak, Maciej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly : nr 2(56)/2018 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [17.A] Series: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula nr 2(56)/2018 kwiecień - czerwiec Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europy Środkowej i Wschodniej : Perspektywa instytucjonalna /  
autor Ciesielka-Maciągowska, Dorota

Publication year: 2019 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: