Ocena efektywności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
author Kijek, Tomasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele instytucjonalnych systemów badawczych na przykładzie Niemiec, Francji i Finlandii
author Prystupa, Kaja Marcjanna

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Region 2006 rozwój regionalny w Polsce w latach 2007- 2013. 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 / 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski model organizacji typu think tank
author Zbieranek, Piotr

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy i uwarunkowania budowania
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowania bibliometrii w naukach o zarządzaniu
author Klincewicz, Krzysztof

Series: Problemy zarządzania nr 4(26)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Propozycje zmian bodźców podatkowych wspierających
author Adamczyk, Adam.

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a
author Gardocka-Jałowiec, Anna.

Series: Ekonomista nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie pracownikami wiedzy
author Nichthauser, Grzegorz

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność patentowa a nakłady na B+R : czy w polskiej gospodarce sprawdza się model Grilichesa / 
author Jasiński, Andrzej H.

Series: Optimum nr 2(50) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a PKB w
author Dworak, Edyta

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje badawczo-rozwojowe i ich otoczenie
author Rządca, Robert

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar efektywności działalności badawczej jednostek
author Szuwarzyński, Andrzej

Series: Problemy zarządzania nr 4(26)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Programy pomocowe oraz dotacje UE dla
red. Burnat-Miłosz, Magdalena

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja innowacji i internacjonalizacji
author Moszoro, Bartłomiej

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eksploracja i eksploatacja w kontekście
author Pichlak, Magdalenia

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego
red. naukowa Wiśniewska, Joanna.

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mierniki działalności badawczo-rozwojowej
author Smarż, Waldemar

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zarządzania sferą B+R w przedsiębiorstwie
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar i ocena działalności badawczo-rozwojowej w
author Kurczewska, Agnieszka.

Series: Problemy zarządzania nr 2(24)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej /
author Stacharska-Targosz, Jolanta.

Publication year: 2010 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
author Wiśniewska, Joanna.

Publication year: 2012 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Możliwości osiągnięcia celów wyznaczonych w Strategii Europa 2020 w zakresie finansowania działalności B+R w polskich regionach /
author Staśkiewicz, Joanna.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : tom 2 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.24] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane formy transferu technologii i możliwości ich wykorzystania przez MŚP /
author Łącka, Irena.

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ prawa bilansowego i podatkowego na innowacyjność przedsiębiorstw /
author Stępień, Marcin

Series: Przegląd Organizacji nr 1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ prawa bilansowego i podatkowego na innowacyjność przedsiębiorstw /
author Stępień, Marcin.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych w grupach kapitałowych /
author Mierzejewska, Wioletta.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 319 /  
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 319 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielowymiarowa analiza poziomu działalności B+R w Polsce w latach 2005-2011 / Ewa Piotrowska, Ewa Roszkowska
author Piotrowska, Ewa.

Series: Optimum nr 1(67) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej /
author Sawulski, Jakub.

Publication year: 2018 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyczne aspekty pomiaru internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej /
author Kozioł-Nadolna, Katarzyna

Series: Przegląd Organizacji nr 10 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 3 (62) 2018 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna, 3 (62) 2018 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metodyczne aspekty pomiaru internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej /
author Kozioł-Nadolna, Katarzyna.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: