Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego aspekty lokalne i globalne 
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej
red. Nikitorowicz, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Emigration Research due to Living Conditions in
author Huzdik, Katalin

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup 
red. Kapralska, Łucja

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego nr 113 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska a okresowe emigracje zarobkowe Polaków /
author Kryńska, Elżbieta.

Series: Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 6 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki emigracji w okresie transformacji systemowej /
author Maruszewska, Katarzyna.

Series: Przyczynki do badania zjawisk demograficzno-ekonomicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 68 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozszerzenie Unii Europejskiej a mobilność
oprac. Fihel, Agnieszka

Publication year: 2007 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przyczyny, rozmiary i struktura emigracji Polaków w latach 90. w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej /
author Nagel, Katarzyna.

Series: Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez
author Brzozowski, Jan

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Imigranci zatrudnieni w Polsce po wstąpieniu Polski
author Gumińska, Valentyna

Series: Master of Business Administration nr 2 (103) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym uwarunkowania analizy strategicznej w okresie 
author Buszko, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielka emigracja zarobkowa młodzieży wyzwania dla edukacji 
red. Bera, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczynki do badania zjawisk demograficzno-ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 68 / 
red. naukowy Ignatczyk, Walentyna

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Końce i początki socjologiczne podsumowania, socjologiczne zapowiedzi 
red. Drozdowski, Rafał

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy migracji w społeczeństwie otwartym perspektywa edukacji międzykulturowej 
red. Nikitorowicz, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifikowanych
author Brzozowski, Jan

Series: Ekonomista nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie
author Siek, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Emigracja, imigracja, akulturacja, "westernizacja"
author Krzyżowski, Janusz

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Patologie w środowisku pracy zapobieganie i leczenie 
author Kozak, Stanisław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Emigranci polscy w nowym środowisku pracy
author Bera, Ryszard

Publication year: 2011 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki wpływające na decyzję o emigracji Polaków do krajów Unii Europejskiej /
author Rutka, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe 10 [Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni] Nr 10 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna współczesne wyzwania 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał polskich migrantów w rozwoju mikroprzedsiębiorstw / Małgorzata Grotte.  
author Grotte, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i Rekreacja, 1/2008 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie / 
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym : przyczyny, mechanizmy, konsekwencje / 
author Zientara, Piotr.

Publication year: 2012 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej / 
author Boski, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [I ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do rozważań o narodzie
author Zwoliński, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Migracje zagraniczne ludności : 2002 
author Główny, Urząd Statystyczny

Publication year: 2003 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Białoruś w XX stuleciu w kręgu kultury i polityki
author Michaluk, Dorota

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie : Polen und Deutschland gegenüber ihren Diasporas im Osten 
author Elrick, Jennifer

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia Polski : (1944-1989) 
author Bonusiak, Włodzimierz

Publication year: 2007 Call number: [19.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu : Koncepcje zarządzania 
author Weiss, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym
author Wawrzak-Chodaczek, Mirosława

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie 
author Lalak, Danuta

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku : główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia 
author Grodzki, Radosław

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej
author Siek, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Migracje : wybrane zagadnienia 
author Kawczyńska-Butrym, Zofia

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: