Polska a wspólnoty europejskie
author Czyżowicz, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wydanie specjalne z okazji jubileuszu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
author Góralczyk, Wojciech

Publication year: 2007 Call number: [341] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka innowacyjna Wspólnot Europejskich : etapy rozwoju, zasady i instrumenty działania oraz rezultaty / 
author Truskolaski, Szymon.

Series: Unia Europejska - Polska Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 16 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejskie systemy polityczne /
author Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólnotowy projekt powołania agencji regulacyjnyc
author Przybylska, Monika

Series: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka badawczo-rozwojowa Wspólnot Europejskich
author Kalka, Piotr

Publication year: 1997 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo finansowe w Unii Europejskiej
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy europeistyki podręcznik akademicki 
red. naukowa Bokajło, Wiesław

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja Europejska : mechanizmy i wyzwania /  
author Latoszek, Ewa.

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska : wybrane aspekty ustrojowe / 
author Tkaczyński, Jan Wiktor

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne, polityczne, ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej = Legal, political, economic dilemmas of the European Union / 
 

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ponadnarodowe i regionalne oblicza Unii Europejskiej = Trans-national and regional face of the European Union / 
 

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje międzynarodowe
author Czubik, Paweł

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska
author Dynia, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
author Góralczyk, Wojciech

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich
author Sarnecki, Paweł

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej
author Małuszyńska, Ewa.

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej : szanse - wizerunek - korzyści 
author Hess, Agnieszka

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżet ogólny Unii Europejskiej
author Żukrowska, Katarzyna

Publication year: 2009 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja systemowa w Polsce
author Żurkowska, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej /
 

Publication year: 2010 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska i Unia Europejska : stan obecny i wyzwania na przyszłość 
author Płowiec, Urszula

Publication year: 2000 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólnoty Europejskie 1951-1999 : zarys przemian społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych w krajach Wspólnot Europejskich w latach 1951-1999 
author Waszkiewicz, Aleksander

Publication year: 2002 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo Unii Europejskiej : testy : kazusy : tablice 
author Łazowski, Adam

Publication year: 2003 Call number: [12.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska : zarys problematyki 
author Dynia, Elżbieta

Publication year: 2003 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska
author Dynia, Elżbieta

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Swoboda przemieszczania się pracowników : po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
author Mitrus, Leszek

Publication year: 2003 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: