RASSF - system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt
author Zborowski, Ireneusz

Series: Zarządzanie jakością nr 2/2010 (20) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy bezpieczeństwa żywności /
author Zielenica, Jerzy.

Series: Żywność bezpieczna dla konsumenta Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 73 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie
red. Jarocki, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo żywnościowe zarys prawa polskiego i wspólnotowego 
author Korzycka-Iwanow, Małgorzata

Publication year: 2005 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Żywność bezpieczna dla konsumenta : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 73 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Żywność bezpieczna dla konsumenta Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 73 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo żywności w regulacjach prawnych /
author Małecka, Maria.

Series: Żywność bezpieczna dla konsumenta Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 73 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody wykrywania mikroorganizmów patogennych w żywności /
author Gwiazdowska, Daniela

Series: Żywność bezpieczna dla konsumenta Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 73 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka w produkcji żywności /
author Kozioł, Jacek.

Series: Żywność bezpieczna dla konsumenta Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 73 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa wybrane zagadnienia 
red. naukowa Sulowski, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [355] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczna żywność sterylizowana - zarządznie
author Tkaczyk, Tomasz

Series: Zarządzanie jakością nr 3-4/2010 [21-22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i innowacyjność żywności w Polsce
author Merski, Janusz

Series: Zeszyty Naukowe 5 (62) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo żywności i żywienia w prawie unijnym
author Kafel, Piotr

Series: Prace z zakresu zarządzania jakością Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymagania i wdrażanie zasad GMP i GHP w zakładach
author Nowicki, Paweł

Series: Prace z zakresu zarządzania jakością Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania związane z wdrażaniem systemów jakości przez przedsiębiorstwa działające w Polsce /
author Urbaniak, Maciej.

Series: Problemy zarządzania nr 2 (37)/ 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości integracji systemów zarządzania jakością ISO 9001, ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17020 w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności /
author Jendza, Dorota.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (150) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo żywności i żywienia : komentarz /  
red. naukowa Szymecka-Wesołowska, Agnieszka.

Publication year: 2013 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością żywności : systemy, koncepcje, instrumenty /  
author Wiśniewska, Małgorzata.

Publication year: 2011 Call number: [64] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jakość żywności : część pierwsza /  
author Nierzwicki, Witold.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Znormalizowane systemy zarządzania
author Łańcucki, Jerzy

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Poradnik dotyczący Normy ISO 22000:2006 : Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym : Food Safety Management Systems - Reguirements for organizations throughout the food chain 
author Turlejska, Halina

Publication year: 2010 Call number: [10.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Environmental politics : scale and power 
author O'Lear, Shannon

Publication year: 2010 Call number: [A/15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna : 5 (62) 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości
author Małysz, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe : przegląd aktualnego stanu 
author Żukrowska, Katarzyna

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Logistyka w bezpieczeństwie kraju /
Redaktor Kwiatkowski, Marek.

Publication year: 2013 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demograficzne wyzwania XXI wieku : implikacje dla polityki międzynarodowej /  
author Gwiazda, Adam.

Publication year: 2011 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych : z podstawami przetwórstwa / 
Red. Litwińczuk, Zygmunt.

Publication year: 2012 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Optimum : Studia ekonomiczne nr 3 (69) 2014/  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 3(69) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów w Polsce : wybrane aspekty / 
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i przestrzeń : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 341 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 341 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: nr 3 (939) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Żywienie człowieka a zdrowie publiczne.
 

Publication year: 2012 Call number: [15.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa /
 

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności /
Autor Dani, Samir.

Publication year: 2016 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Towaroznawstwo : podręcznik dla zawodu sprzedawca w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej / 
author Misiarz, Marta.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane aspekty zarządzania jakością i towaroznawstwa żywności : systemy, metody, narzędzia / 
 

Publication year: 2016 Call number: [620.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo Transatlantyckie : wnioski dla Polski / 
 

Publication year: 2016 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2016, vol. 4, no.12 / 
Red. Gaweł, Aleksandra.

Publication year: 2016 Call number: [17.A] Series: vol. 4, no 12. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2016, vol. 4, no. 12 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2016, vol. 4, no. 12 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: