Integracja państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską konsekwencją międzynarodowego lobbingu /
author Deszczyński, Przemysław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 23/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowy handel usługami krajów Grupy
author Wiśniewska, Joanna.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwa Wyszehradzkie : systemy polityczne, gospodarka, współpraca / 
Red. Szczepaniak, Marian.

Publication year: 1996 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalization
ed. Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2011 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy nr 23 rok 2009. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją w aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i 
red. naukowa Rutkowski, Marek

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy, nr 23 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka w warunkach integracji europejskiej
red. naukowy Kruszka, Michał

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Series: Gospodarka w warunkach integracji europejskiej Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Grupa Wyszehradzka współpracz polityczna i gospodarcza 
author Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 1995 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie 
red. Gniazdowski, Mateusz

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy współczesnych stosunków
red. Wolański, Marian S.

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 
red. Belniak, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Infrastruktura jako uwarunkowanie współpracy gospodarczej państw Grupy Wyszehradzkiej /
author Ratajczak, Marek.

Series: Problemy transformacji wewnętrznej i integracji ekonomicznej państw Grupy Wyszehradzkiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 232 (1995) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regulacje prawne kwestii obronnych w systemach
author Binkowski, Henryk

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (54) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Series: Ekonomista nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys Unii Europejskiej : polska i czeska perspektywa /  
red. Kloczkowski, Jacek.

Publication year: 2012 Call number: [32] [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu : tom 1 /  
red. naukowy Rymarczyk, Jan.

Publication year: 2012 Call number: [339.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 267 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność miedzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej : Polski, Węgier, Czech i Słowacji /
Red. Zielińska-Głębocka, Anna.

Publication year: 2013 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia /
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 879 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989-2009 /
author Gawron-Tabor, Karolina.

Publication year: 2013 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej : Visegrad Group Countries after Two Years of European Union Membership 
author Belniak, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejski protektorat? : Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej 
author Gniazdowski, Mateusz

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego
author Gizicki, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe : 1 (54) 2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka bez strategii : bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego 
author Kamiński, Antoni Z.

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Implikacje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarki krajów Grupy Wyszehradzkiej
author Krawczyk, Sabina

Publication year: 2010 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja : szanse, zagrożenia, perspektywy : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 23 rok 2009 
author Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [05.F] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka finansowa w dobie kryzysu inetgracji europejskiej
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo wewnętrzne : europejskie i globalne czynniki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski 
author Tyrała, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polacy wśród Europejczyków : wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich 
author Jasińska-Kania, Aleksandra

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej
author Antoszewski, Andrzej

Publication year: 1998 Call number: [18.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integrated talent management : challenge and future for organizations in Visegrad countries / 
red. Szałkowski, Adam

Publication year: 2013 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ten Yers in the EU : Hungary's Performance in the Comparative Context of the Visegrad Countries / 
author Vida, Krisztina.

Series: Unia Europejska.pl nr 2 (225) marzec/kwiecień 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: