Egzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli finansowej i zarządczaj na przykładzie Regionalnej Komisji Orzekającej z Zielonej Górze
author Fiedot, Katarzyna

Series: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka życia publicznego
red. naukowa Cern, Karolina M.

Publication year: 2009 Call number: [17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce
red. Węgrzecki, Adam

Publication year: 1996 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw formy, metody, koncepcje, trendy 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wydziału w Chorzowie. Nr 6/2005
red. naukowy Targosz-Stacharska, Jolanta

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka
author Zaorski-Sikora, Łukasz

Publication year: 2007 Call number: [17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność cywilnoprawna banku za naruszenie
author Gumiński, Przemysław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bądź liderką strategie przywódcze dla kobiet 
author Morgan, Angie

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko /
author Jabłońska-Bonca, Jolanta

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profesjonalizm : filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem / 
author Sikorski, Czesław

Publication year: 1995 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój w kontekście filozofii
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing przyszłości trendy, strategie, instrumenty marketing w dzialalności podmiotów rynkowych Zeszyty Naukowe nr 662 Uniwersytet Szczeciński Ekonomiczne Problemy Usług nr 74 
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność za rachunkowość a badanie
author Winter, Małgorzata

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatnika, płatnika, inkasenta : uwagi ogólne /  
author Adamczyk, Hanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 6 / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działanie współczesnych przedsiębiorstw : determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe.  Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 12/2011 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka 
author Oleksyn, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zasada odpowiedzialności jako fundament etyki
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (39) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko
author Jabłońska-Bonca, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko
author Jabłońska-Bonca, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [Podręcznik] Available: (8); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania zarys wykładu 
author Czachórski, Witold

Publication year: 2007 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność spółdzielczych kas
author Potulski, Jacek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (43) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasada odpowiedzialności pozaumownej Unii
author Knade-Pleskacz, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru
author Leary-Joyce, Judith

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! /
author Vujicic, Nick.

Publication year: 2012 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym /
red. naukowy Śmieja, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [346] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 203 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego /
author Czerkawska, Alicja

Publication year: 2005 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trendy transformacji modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa /
red. naukowy. Skalik, Jan.

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 274 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odporność psychiczna : siedem filarów : tajemnica naszej wewnętrznej siły /  
author Rampe, Micheline.

Publication year: 2006 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych : zasady i organizacja, plan finansowy, wydatki budżetowe, kontrola i odpowiedzialność / 
author Rup, Wojciech.

Publication year: 2013 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego /
author Filek, Janina

Publication year: 2002 Call number: [I ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zobowiązania : zarys wykładu 
author Czachórski, Witold

Publication year: 1999 Call number: [03.A] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Moral Intelligence : enhancing business, performance and leadership success 
author Lennick, Doug

Publication year: 2005 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Swoboda działania polityka : Studia nad polityką : tom XIV 
author Kozłowski, Sebastian

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka
author Zaorski-Sikora, Łukasz

Publication year: 2007 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka w biznesie
author Zaorski-Sikora, Łukasz

Publication year: 2007 Call number: [01.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Management quality and competitiveness : lessons from the Industrial Excellence Award 
author Loch, Christoph H.

Publication year: 2008 Call number: [A/10.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania : zarys wykładu 
author Czachórski, Witold

Publication year: 2002 Call number: [03.A] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zobowiązania : zarys wykładu 
author Czachórski, Witold

Publication year: 2007 Call number: [03.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami : rzeczoznawcy, pośrednicy, zarządcy 
author Jędruszuk, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [09.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: