Region 2006 rozwój regionalny w Polsce w latach 2007- 2013. 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 / 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Średnioterminowe ramy budżetowe jako narzędzie wieloletniego planowania budżetowego /
author Franek, Sławomir.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy wieloletniego planowania budżetowego w Polsce
author Franek, Sławomir.

Series: Finanse 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu finansów /
red. naukowy Sułkowska, Wanda.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku
author Piosik, Andrzej.

Publication year: 2002 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie budżetowe w gminach województwa wielkopolskiego /
author Jaremko, Małgorzata.

Series: Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 113 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach
red. naukowa Lubińska, Teresa

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna X /
red. naukowy Przybyła, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie budżetowe : rozwiązania prawne i praktyka w Polsce /  
author Stężewski, Sławomir.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym uwarunkowania, procedury, modele 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji 
red. Caputa, Wiesława.

Publication year: 2009 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 21/2011 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse jednostek samorządu terytorialnego /
author Jastrzębska, Maria.

Publication year: 2012 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna XII. T. 1.
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami: zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, tom II.  Czas na pieniądz.  
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne : IX Kongres Ekonomistów Polskich / 
 

Publication year: 2015 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwojowy budżet gminy jako szansa na rozwój regionalny w czasach kryzysu finansowego, na przykładzie gminy Purda /
author Czadek, Daniel

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (65) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania /
 

Publication year: 2018 Call number: [657.6] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 521 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: