Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa teoria i praktyka 
author Żuber, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przygotowanie produkcji
author Szatkowski, Kazimierz

Publication year: 2008 Call number: [338.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty prac badawczych i rozwojowych w rachunkowości i przepisach podatkowych /
author Różańska, Ewa.

Series: Prace katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor badawczo-rozwojowy w Wielkopolsce a innowacyjnośc regionu /
author Chmielewski, Roman.

Series: Innowacje w rozwoju regionu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 57 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania dydaktyczne Katedry Systemów Logistycznych i kierunki prac badawczych /
author Abt, Stefan.

Series: Przygotowanie sytemów logistycznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 269 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ prac badawczo-rozwojowych na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstwa /
author Truskolaski, Szymon.

Series: Teoretyczne i empiryczne aspekty współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 8 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami współczesne wyzwania teorii i praktyki Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty prac badawczych i rozwojowych w ujęciu Międzynarodowych Standardów Rachunkowosci oraz ustawy o rachunkowości /
author Ziętowska, Irena.

Series: Funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami: zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, tom II.  Czas na pieniądz.  
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przygotowanie produkcji /
author Szatkowski, Kazimierz

Publication year: 2016 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych /
 

Publication year: 2016 Call number: [336.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 439 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w modelach biznesu w rachunkowości /
author Karwowski, Mariusz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: