Social Goals and Social Organization Essays in Memory of Elisha Pazner 
red. Hurwicz, Leonid

Publication year: 2005 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja pomiędzy polityką a ekonomią wybrane aspekty 
red. naukowa Karnowska, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korupcja jako naruszenie sprawiedliwości
author Kietliński, Krzysztof

Series: Problemy zarządzania nr 2(28)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne państwo w teorii i praktyce : wybrane elementy /  
red. naukowa Oniszczuk, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna gospodarka rynkowa
red. Włodarczyk, Robert W.

Publication year: 2010 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse /
 

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP
author Stemplowski, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania sprawiedliwości społecznej /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Idee, instytucje, demokracja instytucjonalizacja polskiej transformacji 
red. Rubisz, Lech

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundamenty współczesnych państw /
author Izdebski, Hubert.

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse /
Red. Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2013 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paradoks sprawiedliwości społecznej: równość zasad nierówności /
author Sztompka, Piotr.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Idee i ideologie we współczesnym świecie : Wielkie tematy 
 

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundamenty współczesnych państw
author Izdebski, Hubert

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia społeczna : zarys popularny 
author Narski, Zygmunt

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria 
author Morawski, Witold

Publication year: 2011 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy 
author Lavalette, Michael

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawiedliwy podział
author Young, H. Peyton

Publication year: 2003 Call number: [03.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria 
author Morawski, Witold

Publication year: 2001 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Redystrybucja czy uznanie? : debata polityczno-filozoficzna 
author Fraser, Nancy

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia ekonomiczna: problemy, teoria, empiria / 
author Morawski, Witold.

Publication year: 2012 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja, polityka, etyka tom 4 : praca zbiorowa /  
Red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2013 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy  
Red. Lavalette, Michael

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawiedliwość w medycynie : Cz. 1. Wokół prawa do opieki zdrowotnej / 
 

Publication year: 2015 Call number: [61] Series: Antologia Bioetyki t. 4 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cena nierówności : w jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? / 
author Stiglitz, Joseph E.

Publication year: 2015 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse a dobrobyt społeczny /
author Schiller, Robert J.

Publication year: 2016 Series: Nobliści z Ekonomii Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Socjologia ekonomiczna: problemy, teoria, empiria / 
author Morawski, Witold.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ecosocionomics as a sustainability science /
author Ostasiewicz, Katarzyna.

Series: Optimum nr 1(85) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemowe uwarunkowania i mechanizmy regulacji płac w przedsiębiorstwie /
author Jarmołowicz, Wacław.

Call number: [331.2] Series: Zeszyty Naukowe- Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Zeszyt 99 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Burżuazyjna godność : dlaczego ekonomia nie potrafi wyjaśnić współczesnego świata? / 
author McCloskey, Deirdre N.

Publication year: 2017 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia ekonomiczna /
 

Publication year: 2018 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: