Reakcje państw zachodnich na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
author Ceranka, Paweł

Series: Sprawy międzynarodowe nr 1 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna decyzje, procedury, instytucje 
red. Piątek, Jarosław J.

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989 
author Skrzypek, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne państwo : wybrane problemy /  
red. naukowa Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i dialog europejski Zachód-Wschód 
red. Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej tom I 
author Stemplowski, Ryszard

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partie polityczne w wyborach 2005
red. naukowa Waniek, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna III RP wobec małych państw
author Fiszer, Józef M.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej tom II 
author Stemplowski, Ryszard

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne
red. naukowy Pietraś, Marek

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy stosunków polsko-ukraińskich
author Malikowski, Marian

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe wymiary polskiej polityki zagranicznej
author Balcer, Adam

Series: Sprawy międzynarodowe nr 4 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europeizacja - mechanizmy, wymiary, efekty /
 

Publication year: 2010 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w grze międzynarodowej geopolityka i sprawy wewnętrzne 
red. Kloczkowski, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odnowa Polski a strategia Stanów Zjednoczonych
author Ceranka, Paweł

Series: Sprawy międzynarodowe nr 3 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jaka polityka zagraniczna i bezpieczeństwa dla doświadczenia pierwszych lat członkowstwa w Unii 
author Milczarek, Dariusz

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP
author Stemplowski, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityczne dylematy Europy
red. naukowa Gizicki, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne
red. naukowa Stachura, Jadwiga

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska na arenie międzynarodowej współczesne wyzwania 
red. Piątek, Jarosław J.

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia 
author Grodzki, Radosław

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gra o Europę negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską 
author Trzeciak, Sergiusz

Publication year: 2010 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna aktorzy, potencjały, strategie 
red. naukowa Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ku członkostwu w NATO. Wybrane problemy i osobiste
author Szlajfer, Henryk

Series: Sprawy międzynarodowe nr 3 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwa europejskie na drodze do niepodległości : w drugiej połowie XIX i XX wieku : studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi /  
red. Stawowy-Kawka, Irena.

Publication year: 2003 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja systemowa w Polsce : wybrane aspekty /  
red. Łabędź, Krzysztof.

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne stosunki polsko-rosyjskie : wybrane problemy / 
author Cimek, Gracjan.

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy zarządzania : człowiek, organizacja, otoczenie /  
red. naukowa Sobocka-Szczapa, Halina.

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, t. 11, z. 9 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej /
author Zięba, Ryszard.

Publication year: 2013 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w stosunkach międzynarodowych : 1945-1989 
author Zając, Justyna

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik polskiej polityki zagranicznej : 2006 
 

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w niepewnym świecie
author Rotfeld, Adam Daniel

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie polskiej polityki zagranicznej : wstęp do analizy 
author Stemplowski, Ryszard

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Droga do wolności : Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej : zarys problematyki 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo narodowe Polski : Geopolityczne i geoekonomiczne uwarunkowania 
author Haliżak, Edward

Publication year: 2007 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik polskiej polityki zagranicznej : 2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki polsko-rosyjskie : stereotypy, realia, nadzieje 
author Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Polski : Unia Europejska : Stany Zjednoczone : Sąsiedzi 
author Czaputowicz, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja funkcji granic Polski
author Moraczewska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: