Tendencje zmian w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń konkursu Lider ZZL
author Urbaniak, Bogusława

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (74-75)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie mentoringu do budowania zaangażowania organizacyjnego /
author Marzec, Izabela.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaangażowanie pracowników sposoby oceny i motywowania 
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2012 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu organizacje, konteksty, procesy zarządzania 
red. naukowa Glinka, Beata

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka /  
author Cialdini, Robert B.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (10); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

CEO - dyrektor do spraw zaangażowania
author Smythe, John

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania w organizacji /
red. naukowa Zawadzka, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [I] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2009 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania w organizacji
red. naukowa Zawadzka, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (3); Checked out: (5); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O krok dalej jak motywować pracowników 
author Macleod, David

Publication year: 2011 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka /  
author Cialdini, Robert.

Publication year: 2012 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka 
author Cialdini, Robert

Publication year: 2010 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / 
author Cialdini, Robert

Publication year: 2009 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne
author Myjak, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania
author Juchnowicz, Marta

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (74-75)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywowanie do zaangażowania w organizację oraz
author Rudawska, Aleksandra

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywiad motywujący jak przygotować ludzi do zmiany 
author Miller, William R.

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywowanie zawodników klubów sportowych do
author Stachowska, Sylwia

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (144) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka /  
author Cialdini, Robert.

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (4); Checked out: (6); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowanie zaangażowania pracowników /
author McGee, Rita.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zaangażowanie pracowników sposoby oceny i motywowania / 
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2012 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo przez integrację : budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku / 
author Gobillot, Emmanuel.

Publication year: 2008 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / 
author Cialdini, Robert

Publication year: 2012 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / 
author Cialdini, Robert

Publication year: 2013 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / 
author Cialdini, Robert

Publication year: 2013 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia miłości : intymność, namiętność, zaangażowanie 
author Wojciszke, Bogdan

Publication year: 1998 Call number: [01.A] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ruchy społeczne : wprowadzenie 
author Della, Porta Donatella

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce : prace doktorantów 
author Dobiegała-Korona, Barbara

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia miłości : intymność, namiętność, zaangażowanie 
author Wojciszke, Bogdan

Publication year: 2005 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zaangażowanie w pracę : problemy z pomiarem / 
author Kulikowski, Konrad.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (45)/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie energią organizacyjną /
author Moczydłowska, Joanna A.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe koncepcje zarządzania ludźmi /
author Moczydłowska, Joanna.

Publication year: 2014 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe koncepcje zarządzania ludźmi /
author Moczydłowska, Joanna.

Publication year: 2014 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowe koncepcje zarządzania ludźmi /
author Moczydłowska, Joanna.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zaangażowanie w pracę dla funkcjonowania przedsiębiorstwa /
author Kulikowski, Konrad.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: