Trzy obszary badań społecznych historia, politologia, public relations księga pamiątkowa wydana z okazji 70-lecia prof. zw. 
red. Kubok, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poglądy społeczno-ekonomiczne Jana Pawła II
author Górski, Eugeniusz

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes, prawo, etyka
red. naukowa Gasparski, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jan Paweł II - papież - filozof
author Płużański, Tadeusz

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza o etyce
author Woleński, Jan

Publication year: 2008 Call number: [17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jan Paweł II - rozważania o współczesnej kulturze
author Tokarski, Stanisław

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świat u progu XXI wieku : wybrane zagadnienia z problematyki międzynarodowej /  studium z katolickiej nauki społecznej /  
autor Skorowski, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek, granice państw, gospodarka
red. Guz, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w niepewnym świecie
author Rotfeld, Adam Daniel

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Godność pracy ludzkiej /
 

Publication year: 2010 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa Seria Zeszyt Naukowy WSHiP Warszawa Nr 4 
red. naukowy Prusak, Feliks

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata : konwersatorium w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie poświęcone przesłaniu Ojca św. Jana Pawła II. 
author Mycielska-Dowgiałło, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokąd zmierza Europa : przywództwo, idee, wartości : Where Europe Is Going : leadership, ideas, values 
author Taborska, Halina

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat współczesny : wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego 
author Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku
author Orlandis, José

Publication year: 2007 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najnowsza historia kościoła : katolicy i kościoły chrześcijańskie w czasach pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005) 
author Guerriero, Elio

Publication year: 2006 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regiony: Polska - Europa - Świat
author Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2009 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka gospodarowania : uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności 
author Grabińska, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prezydent, papież, premier : oni zmienili świat 
author O'Sullivan, John

Publication year: 2007 Call number: [19.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i prawna : 2 (29) 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szansa i zagrożenia : polityka i dypolomacja w rodzinnej Europie 
author Geremek, Bronisław

Publication year: 2004 Call number: [18] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy
author Czapka, Mirosław

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna /
 

Publication year: 2008 Call number: [I ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Antropologia daru : małżeństwo - rodzina - wychowanie / 
author Luber, Dorota.

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bieda jako wyzwanie /
Autor Piwowarczyk, Jan.

Publication year: 2016 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: