Jakość usług jako czynnik zadowolenia konsumenta i sukcesu przedsiębiorstwa usługowego /
author Skąpska, Elżbieta.

Series: Optimum nr 1(21) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typologia przedsiębiorstw
author Engelhardt, Juliusz

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Spółka powstała w wyniku prywatyzacji bezpośredniej
author Skórski, Lech

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne i handlowe w zarysie
red. Katner, Wojciech Jan

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie chińskimi przedsiębiorstwami państowymi w warunkach transformacji systemowej /
author Bolesta, Andrzej.

Series: Optimum nr 4(24) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo handlowe
author Lewandowski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [347.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobór pracowników na stanowiska kierownicze w
author Barańska, Danuta

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (78)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie /
 

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika transformacyjnej recesji i ekspansji (z
author Winieski, Jan

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczny sens prywatyzacji spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną 
author Tittenbrun, Jacek

Publication year: 1995 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria agrobiznesu część 1 
author Kapusta, Franciszek

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zmiany w polskich przedsiębiorstwach własność, restrukturyzacja, efektywność Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Raporty CASE 
red. Kozarzewski, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty i procedury przekształceń dwie dekady prywatyzacji 
author Sobolewski, Henryk

Publication year: 2011 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwowe Przedsiębiorstwo Poczta Polska, Telegraf i
author Breński, Wiesław

Publication year: 2008 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo gospodarcze i spółek
author Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw
author Bałtowski, Maciej

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Refleksje na temat komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych /
author Lewandowski, Jerzy

Series: Studia i Prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model pozycjonowania zbywanych przedsiębiorstw
author Wesołowski, Dariusz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odrabianie zaległości zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku 
author Koźmiński, Andrzej K.

Publication year: 1998 Call number: [XI ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szczególne formy zatrudnienia skutki prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe w 2009 
author Kowalska, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne /
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2005 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce /
author Bałtowski, Maciej

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne /
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych przebieg i ocena 
author Bałtowski, Maciej

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odrabianie zaległości zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku 
author Koźmiński, Andrzej K.

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym
author Norek, Emil

Publication year: 2007 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo handlowe /
author Kidyba, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (12); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu : aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne /  
red. naukowy Zeman-Miszewska, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym /
author Norek, Emil.

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustrój prawny przedsiębiorców
author Kędra, Eugeniusz.

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Likwidacja przedsiębiorstwa w praktyce : poradnik wraz z wzorami dokumentów oraz wykazem i tekstami aktów prawnych 
author Srzednicki, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa
author Duraj, Jan

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: