Bezpieczeństwo energetyczne Polski w świetle współpracy z Rosją i UE
author Iskra, Wiesław

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska - Rosja stosunki gospodarcze 2000-2020 
red. naukowa Bożyk, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie
red. Jarocki, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych
red. naukowa Balcerzak-Paradowska, Bożena

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Strategiczny 2011/12 przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski 
red. Raciborska, Anna

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo energetyczne kraju
author Gawłowski, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hiszpański model bezpieczeństwa energetycznego - od
author Gmyrek, Anna Maria

Series: Wspólnoty Europejskie nr 5 (198) wrzesień/październik 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego nr 113 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Liberalizacja rynku a bezpieczeństwo dostaw gazu
author Szablewski, Andrzej T.

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo w teorii i praktyce stosunków
red. naukowa Sułek, Mirosław

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse przedsiębiorstw Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe w XXI wieku księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu 
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń
red. naukowa Symonides, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii
author Kałążna, Klaudia

Publication year: 2010 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka, komunikacja, bezpieczeństwo wybrane problemy 
red. naukowy Grzybowski, Marek.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Finanse przedsiębiorstw / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w
author Ślusarczyk, Zenon

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej
author Kaczmarski, Marcin

Publication year: 2010 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wiedza o gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Hopej, Marian

Publication year: 2010 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Strategiczny 2010/11 przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski 
red. Raciborska, Anna

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska na arenie międzynarodowej współczesne wyzwania 
red. Piątek, Jarosław J.

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Supranacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w podejścia teoretyczne Supranationalisation of Energy Security in Europe Theoretical Approaches 
author Riedel, Rafał

Publication year: 2010 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne : podręcznik akademicki /  
Autor Hausner, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Polityczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego kraju /
author Czech, Anna.

Series: Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 85 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a odnawialne źródła energii /
author Czech, Anna.

Series: Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 85 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. : praca zbiorowa /  
red. Barteczek, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki /
red. Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 231 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca gospodarcza w regionie Azji : stan obecny i perspektywy rozwoju /  
red. naukowy Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce : społeczeństwo - gospodarka - środowisko / 
Red. Pająk, Kazimierz.

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Regiony Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja : geopolityka i ekonomia surowców energetycznych / 
author Pronińska, Kamila Maria.

Publication year: 2012 Call number: [338.45] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe /
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2012 Call number: [327] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy /
Red. Pająk, Kazimierz.

Publication year: 2013 Call number: [338.45] Series: Zielona Energia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty materialne i formalne / 
author Karpiuk, Mirosław.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Azjatyckie strategie bezpieczeństwa /
Red. Marszałek-Kawa, Joanna.

Publication year: 2013 Call number: [327] Series: Biblioteka Azji i Pacyfiku Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce /
author Pawełczyk, Mirosław.

Publication year: 2013 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chiny w stosunkach międzynarodowych /
Red. Pietrasiak, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe : teoria i praktyka 
author Żukrowska, Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej
author Zięba, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne
author Hausner, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej
author Ciborowski, Robert.

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: