Zarządzanie zmianą w instytucji publicznej
author Łaszkiewicz, Krzysztof

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1 (708) styczeń 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo amerykańskie
author Tokarczyk, Roman

Publication year: 2011 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czas pracy
red. Florek, Ludwik

Publication year: 2011 Call number: [331.31] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie informacją w administracji publicznej
red. naukowy Rymaniak, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trzy filary stanowiące klucz do jakości
author Grzebyk-Dulak, Iwona

Series: Zarządzanie jakością nr 3-4/2009 (17-18) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo - Administracja - Policja księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka 
red. naukowa Dobkowski, Jarosław

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Osobowe prawo administracyjne
author Maciejko, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
author Pieprzny, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Gender perspektywa antropologiczna tom 1 organizacja społeczna 
red. naukowa Hryciuk, Renata E.

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd a policja ksztaltowanie bezpieczeństwa lokalnego 
red. Szymaniak, Adam

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Organizacja i zarządzanie w policji teraźniejszość i przyszłość 
red. naukowy Gembara, Sławomir

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo - Administracja - Policja : księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka 
red. naukowa Dobkowski, Jarosław

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa wybrane zagadnienia 
red. naukowa Sulowski, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [355] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie 
red. Gniazdowski, Mateusz

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo publiczne zarys problematyki 
author Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podsektor samorządowy w sektorze finansów w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2006 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Luka kompetecyjna w policji
author Olszewski, Grzegorz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Śledztwo finansowe podstawy prawne i czynności policjanta służące 
author Liszewski, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poradnik kontrolowanego przedsiębiorcy
author Świeca, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Policja w sytuacjach kryzysowych współpraca przygraniczna w ramach Trzeciego Filaru 
 

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w strefie Schengen konsekwencje dla stosunków społecznych i próba oceny 
red. Bednaruk, Waldemar

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zagadnienia prawno-ustrojowe 
author Misiuk, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce : zarys dziejów : (od X wieku do współczesności) / 
author Misiuk, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo, administracja, policja : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi / 
red. Letkiewicz, Arkadiusz.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zagadnienia prawno-ustrojowe 
author Misiuk, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej /
red. naukowa Lutrzykowski, Alfred.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym /
red. naukowa Sułkowski, Łukasz.

Publication year: 2009 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, t. 10, z. 3 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego /
author Sobolewski, Grzegorz.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania policją : analiza systemu i jego doskonalenie /  
red. naukowy Kisielnicki, Jerzy.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Policja /
author Opaliński, Bartłomiej.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2011 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klucz do politologii : Najważniejsze ideologie, systemy, postaci 
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej
author Gołębiewski, Janusz

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie kryzysowe w Polsce
author Jabłonowski, Marek

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: